Η δράση του Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου 2013-2014

Η κινητικότητά και δράση του Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου έχει αναγνωριστεί και από τις κυβερνήσεις των δύο χωρών με ειδική μνεία στο υπογεγραμμένο Πρωτόκολλο της 8ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Οικονομικής, Βιομηχανικής, Τεχνολογικής και Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στο οποίο αναφέρεται:


“(….) Οι κρατικές και τοπικές διοικήσεις των διαφόρων Περιφερειών των δύο χωρών, καθώς
και οι ενώσεις των επιχειρηματιών των Περιφερειών δύνανται να συνεισφέρουν στην περαιτέρω
ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας και, ειδικότερα, στην δραστηριοποίηση των Μικρο-Μεσαίων
Επιχειρήσεων, την διεύρυνση της επενδυτικής συνεργασίας και την προώθηση της συνεργασίας και
σε άλλους τομείς.

Υπό αυτό το πρίσμα συστήνεται η κατάλληλη αξιοποίηση του δυναμικού των εμπορικών και
βιομηχανικών επιμελητηρίων της Ελλάδος και της Ρωσίας, σε συνεργασία με το Ελληνορωσικό
Εμπορικό Επιμελητήριο, το οποίο ήδη συνεργάζεται με τα μεγαλύτερα Εμπορικά Επιμελητήρια
στην επικράτεια της Ρωσίας, για την περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς εμπορικοοικονομικής
συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης και της οργάνωσης κοινών επιχειρηματικών αποστολών και
εκδηλώσεων, της διεξαγωγής θεματικών σεμιναρίων και άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων. (….)”

Η διοργάνωση του 2ου Ελληνορωσικού Εξαγωγικού Συμποσίου: «Προωθώντας Ελληνικά προϊόντα στην ρωσική αγορά», υπήρξε μια εκδήλωση που αποτέλεσε σημαντικό σημείο συνάντησης για τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις της ελληνικής οικονομίας και τους δυνητικούς συνεργάτες – buyers της Ρωσίας. Το 2ο Ελληνορωσικό Εξαγωγικό Συμπόσιο αποτέλεσε, παράλληλα, ένα γόνιμο έδαφος για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων στη Ρωσική αγορά αλλά και για την ανάδειξη του δυναμικού κλάδου των ενδυμάτων και υποδημάτων, διευρύνοντας τους τομείς της ελληνορωσικής επιχειρηματικής συνεργασίας.

Πρακτικά σεμινάρια αποσαφήνισης και κατανόησης της διαδικασίας των εξαγωγών αλλά και του τρόπου λειτουργίας της ρωσικής αγοράς εν γένει, για τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας της Ηλείας αλλά και του Μεσολογγίου πραγματοποίησε το Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο. Τα σεμινάρια πλαισίωναν experts από τη Ρωσία μεταξύ των οποίων ο Γενικός Διευθυντής του «Moscow Investment & Export Promotion Agency» του Επιμελητηρίου της Μόσχας κ. Vardanyan Suren, με μακρόχρονη εμπειρία, βαθιά γνώση της ρωσικής αγοράς και των ιδιαιτεροτήτων της αλλά και της υπάρχουσας πρακτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Μεγάλο στοίχημα υπήρξε η πραγματοποίηση της 4ης Επιχειρηματικής Αποστολής του προγράμματος Go International, που έλαβε χώρα στις 27 – 28 Μαΐου στη Μόσχα. Το Go International  συνδιοργανώθηκε με την Eurobank  και σε συνεργασία με τους εξαγωγικούς φορείς ΣΕΒΕ (Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος), ΠΣΕ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων), ΣΕΚ (Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης) και  ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών) με την παράλληλη κινητοποίηση των  βασικότερων πυλώνων  του δικτύου της θεσμικής συνεργασίας του, το Ρωσικό Ομοσπονδιακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Μόσχας, το «Moscow Investment & Export Promotion Agency», την« Opora Russia » (φορέας με πάνω από 300.000 μέλη, μεσαίου μεγέθους εμπορικές επιχειρήσεις  και την « Delovaya Russia » (φορέας που εκπροσωπεί τις μεγάλες και πολύ μεγάλες ρωσικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων). Περισσότερες από 1800 υπήρξαν οι επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ Ελληνικών και Ρωσικών Επιχειρήσεων διάφορων κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας  σημειώνοντας ιδιαίτερη επιτυχία.

Η Ημερίδα στην Θεσσαλονίκη με θέμα: «Ο καταλυτικός ρόλος των μεταφορών στην ανάπτυξη των διμερών εμπορικών σχέσεων Ελλάδας – Ρωσίας», αποτέλεσε μια ακόμα δράση του Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου με επί της ουσίας παρεμβάσεις των μελών της Επιτροπής Μεταφορών του Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου ως αποτέλεσμα της μακροχρόνιας εμπειρίας τους αλλά σημαντικών εκπροσώπων των θεσμικών φορέων και των δυο χωρών. Προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικών παραγόντων της επιχειρηματικής κοινότητας και του πολιτικού κόσμου η εκδήλωση αποτέλεσε κομβικό σημείο αποσαφήνισης και κατανόησης της διαδικασίας των μεταφορών αλλά και ενός μετέπειτα γόνιμου διαλόγου.

Με στόχο την στρατηγική ανάπτυξη των σχέσεων Ελλάδας – Ρωσίας, το Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο επεκτείνει συνεχώς το δίκτυο συνεργασίας του στην Ρωσία. Με αυτό τον τρόπο, όχι μόνο ισχυροποιεί την θέση του, αλλά και προχωρά σε πρακτικά αποτελέσματα, υπογράφοντας Μνημόνια Συνεργασίας με Περιφερειακά Επιμελητήρια και Θεσμικούς Φορείς της Ρωσίας. Σε μια περίοδο όπου η ελληνική επιχείρηση αναζητά  διεξόδους ανάπτυξης στις διεθνείς αγορές, το Επιμελητήριο κτίζει γέφυρες με την ισχυρή επιχειρηματική κοινότητα της Ρωσίας και διερευνά όλες τις δυνατότητες προκειμένου να διευκολύνει και να τονώσει τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις Ελλάδος – Ρωσίας. Δημιουργεί διαύλους επικοινωνίας, έγκυρης και άμεσης πληροφόρησης και εξασφαλίζει τη θεσμική υποστήριξη από τους Ρωσικούς Φορείς, Επιμελητήρια και άλλους επιχειρηματικούς οργανισμούς.

Ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποίησε το Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά και την υποστήριξη του Δήμου Μεγαρέων στις 6 Νοεμβρίου 2013 στα Μέγαρα με θέμα: «Ευκαιρίες και προοπτικές συνεργασίας με τη ρωσική αγορά».

Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στην ουσιαστική και πρακτική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων εξωστρεφών επιχειρήσεων από εξειδικευμένους συνεργάτες του Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και έμπειρους γνώστες της  λειτουργίας της ρωσικής αγοράς. Αποσαφηνίζοντας βασικά θέματα της αγοράς,  όπως είναι οι τελωνειακές διαδικασίες, οι πιστοποιήσεις, οι μεταφορές, η προσέλκυση ρωσικών επενδύσεων  στους τομείς των υπηρεσιών και της αγοράς ακινήτων, διαμορφώθηκαν οι στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές προσέγγισης  της ρωσικής αγοράς.

Μεταξύ των ομιλητών παρευρέθηκαν ο  κ. Ιωάννης Μάρκος, Σύμβουλος Β’ ΟΕΥ, της Β2 Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών, η Τζένη Σκοτίδη, Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Εξαγωγών / Μέλος Επιτροπής Μεταφορών του ΕλληνοΡωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ο Αντώνιος Κολλάρος, Διευθύνων Σύμβουλος DOMUS INC / Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ο  κ. Ιωάννης Κούβαρης, Σύμβουλος Επιτροπής Μεταφορών Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου,  οκ. Στέλιος Δρύς, Διευθύνων Σύμβουλος FOODSTANDARD S.A. / Μέλος Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και ο  κ. Τάσος Μουστάκας, Μέλος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου.

Στα πλαίσια της προώθησης Ελληνικής αγοράς ακινήτων στη Ρωσία το Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο πήρε την πρωτοβουλία να εξασφαλίσει μια δυναμική ελληνική αποστολή στη διεθνή έκθεση  Έκθεση «12TH INTERNATIONAL EXHIBITION  PROPERTY WORLDWIDE» στη Μόσχα στις  22-24 Νοεμβρίου 2013.

Στο ειδικά προβαλλόμενο εκθεσιακό περίπτερο με την επιγραφή «ΕΛΛΑΔΑ», εκπροσωπήθηκαν οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες  είχαν τη δυνατότητα να διευρύνουν και να επισφραγίσουν την συνεργασία τους με τους εταίρους από την Ρωσική πλευρά.

Με την δυναμική αυτή παρουσία  το Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο εντατικοποιεί ακόμα περισσότερο τις προσπάθειές του για την τόνωση των ελληνορωσικών εμπορικών και οικονομικών σχέσεων με προφανή οφέλη και για τις δυο χώρες.

Το Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο αναγνωρίζοντας την συμβολή στις ελληνορωσικές εμπορικές και οικονομικές σχέσεις εξεχουσών προσωπικοτήτων της Ρωσίας, ανακήρυξε ως Επίτιμα Μέλη του, τον Αντιπρόεδρο του Russian Union of Industrialists & Entrepreneurs κ. Alexander Murychev, τον Αναπληρωτή Διευθυντή του CIS Compatriots Living Abroad and International  Humanitarian Cooperation (Rοssotrudnichestvo) κ. Myradov Georgiy, τον Αντιπρόεδρο του Ομοσπονδιακού Εμπορικού και Βιομηχανικού  Επιμελητηρίου της Ρωσίας κ. Petrov Georgiy , τον Αντιπροέδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Μόσχας κ. Vardanian Suren, τον Σύμβουλο Β’ ΟΕΥ, της Β2 Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Ιωάννη Μάρκο.

Το 3ο Ελληνορωσικό Εξαγωγικό Συμπόσιο «Προωθώντας Ελληνικά Προϊόντα στη Ρωσική αγορά: Τρόφιμα – Ποτά», αποτελεί μια ακόμα πρωτοβουλία του Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου που έλαβε χώρα στις 25-26 Ιανουαρίου 2014, στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας, στο Ελληνικό.

Το 3ο Ελληνορωσικό Εξαγωγικό Συμπόσιο διεξήχθη παράλληλα με την έκθεση «ΕΞΠΟΤΡΟΦ-2014», μια από τις σημαντικότερες και μεγαλύτερες εκθέσεις για τις εταιρίες και τους επαγγελματίες του κλάδου των τροφίμων – ποτών με περισσότερους από 30.000 επισκέπτες και 165 περίπτερα.
 
Αποτελώντας ένα σημαντικό σημείο συνάντησης για τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις της ελληνικής οικονομίας με τους εκπροσώπους δυναμικών εισαγωγικών επιχειρήσεων της Ρωσίας, το 3ο Ελληνορωσικό Εξαγωγικό Συμπόσιο, με τους εκπροσώπους των θεσμικών Φορέων τόσο της Ρωσίας όσο και της Ελλάδας
 
– μεταξύ των οποίων o κ. Vladimir Chkhikvishvili, Πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας,
o κ. Θεοδόσιος Βάλλας, Σύμβουλος  Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων / Σύμβουλος Υπουργείου Εξωτερικών,
o κ. Valery Nikolaev, Σύμβουλος Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα,
η κα. Θεανώ Βρέντζου - Σκορδαλάκη, Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Κοινωνικής Πολιτικής, Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας,
o κ. Οleg Dunaev, Επικεφαλής Επιτροπής Logistics του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας / Μέλος Επιτροπής Μεταφορών Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, 
o κ. Fedor Yanyshev, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Association of Manufacturers and suppliers of food products "Rusprodsoyuz", 
o κ. Ιωάννης Μάρκος, Γενικός Σύμβουλος Β’ ΟΕΥ, Β2 Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών, 
o κ. Χρήστος Παππάς, Διευθυντής Ανάπτυξης και Εφαρμογών Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ / Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, o κ. Απόστολος Κενανίδης, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος Διεθνών Μεταφορών (ΟΦΑΕ) κ.α. –
 αποσαφήνισε βασικά θέματα της αγοράς,  όπως είναι οι τελωνειακές διαδικασίες, οι πιστοποιήσεις, οι μεταφορές, ενώ παράλληλα έδωσε τη δυνατότητα διερεύνησης συνεργασίας στα πλαίσια των επιχειρηματικών συναντήσεων Β2Β μεταξύ των  εκπροσώπων της ρωσικής αποστολής και
των ελληνικών επιχειρήσεων.

Σημειώνεται πως στο 3ο Ελληνορωσικό Εξαγωγικό Συμπόσιο  συμμετείχαν περισσότερες από 150 ελληνικές εξωστρεφείς επιχειρήσεις και πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 50 στοχευμένες επιχειρηματικές συναντήσεις, ενώ σημειώθηκαν πρακτικά αποτελέσματα με την επισφράγιση συμφωνιών μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

Την Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας πραγματοποίησε την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014 το Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο. Η ιδιαίτερα επιτυχής εκδήλωση πλαισιώθηκε από σημαντικούς παράγοντες της οικονομικής και επιχειρηματικής κοινότητας καθώς και του πολιτικού κόσμου.

Μεταξύ των επίσημων καλεσμένων παρευρέθηκαν ο Υπουργός Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιάννης Μανιάτης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος / Υφυπουργός κ. Σίμος Κεδίκογλου και ο Επιτετραμμένος της Ρωσικής Πρεσβείας κ. Εugeniy Yurkov.        

Στις 14 Φεβρουαρίου 2014 το Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο παρέθεσε δείπνο προς τιμή του Επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Κτηνιατρικής και Φυτοϋγειονομικής Επίβλεψης (Rosselkhoznadzor) κ. Sergey Dankvert και των υπόλοιπων στελεχών της ρωσικής αποστολής.

Η Ρωσική αποστολή που βρισκόταν στην Αθήνα από την Πέμπτη 13/2/2014 προέβη σε διαπραγματεύσεις με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τους εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας, για το φλέγον ζήτημα της απαγόρευσης εισαγωγής ελληνικών προϊόντων ζωικής προέλευσης στη Ρωσία.
Οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν σε θετικό και ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα, ενώ το Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο προσδοκά την άμεση άρση της απαγόρευσης με αισιόδοξα μηνύματα  για το σύνολο των εξωστρεφών επιχειρήσεων της χώρας.

«Ελληνορωσική Τουριστική Συνάντηση » πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας στις 3 Απριλίου 2014 στους χώρους του ξενοδοχείου «ISTHMIA PRIME HOTEL» στην Κόρινθο. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, του τουριστικού κλάδου και του επιχειρηματικού κόσμου της Πελοποννήσου.

Ιδιαίτερα εμπεριστατωμένες και ενδιαφέρουσες υπήρξαν οι εισηγήσεις του Συμβούλου Εμπορικών & Οικονομικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Βαλέριου Νικολάεβ, του Γενικού Συμβούλου  Β’ ΟΕΥ της Β2 Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Ιωάννη Μάρκου, της Γενικής Διευθύντριας του Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κα. Έλενας Κοντράτοβα και των εκπροσώπων τουριστικών Πρακτορείων: ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ TRAVEL, SLAVA TOURS, ION TOURS, AMBOTIS TOURS, OPEN WAY TOURS, IRINA TOURS,LE GRAND, HATTA, RENTI TOURS, TUI HELLAS, GRAND STAR HELLINC.


Στην συνάντηση αυτή εξετάστηκαν οι προοπτικές ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Ρωσίας καθώς και η προώθηση κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών.

Ειδική μνεία πραγματοποιήθηκε και στις δυνατότητες ανάπτυξης του θρησκευτικού και ειδικότερα του προσκυνηματικού τουρισμού στην Πελοπόννησο, τομέα ιδιαίτερα ελκυστικού για τους Ρώσους, λόγω των κοινών θρησκευτικών δεσμών των δυο χωρών.

Ως σημαντική βάση για την ενδυνάμωση των εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών την τελευταία περίοδο, διαδραματίζει η συνεχής αύξηση του τουριστικού ρεύματος από τη Ρωσία προς την Ελλάδα.  Συγκεκριμένα, ένας σύντομος απολογισμός  των προηγούμενων ετών καταδεικνύει ότι οι αφίξεις των Ρώσων τουριστών  δεν ξεπερνούσαν τις 385.000 το 2010, ενώ σημείωσαν σημαντική αύξηση το 2013 ξεπερνώντας τις 1.175.629 αφίξεις. Αυξητικές τάσεις ύψους 15% αναμένονται και για την επόμενη περίοδο.  

Στην σύναψη ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο προτίθεται να προβεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκειμένου να οργανωθούν στοχευμένες ενέργειες προβολής των διάφορων μορφών τουρισμού και των τοπικών προϊόντων.

Το Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο προχώρησε στην ανάρτηση ενός νέου δίγλωσσου δυναμικού site με γενικές  πληροφορίες για την ρωσική αγορά, ανακοινώσεις για τις προσεχείς εκδηλώσεις και ειδήσεις της ελληνορωσικής οικονομικής συνεργασίας. Η ιδιαίτερη προβολή των δραστηριότητών της κάθε επιχείρησης αλλά και μιας στοχευμένης πρότασης συνεργασίας προς την αγορά της Ρωσίας, αποτελεί ακόμα μια νέα υπηρεσία του Επιμελητηρίου.

Το Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο κατανοώντας τους δύσκολους καιρούς που διανύει η Χώρα και στηρίζοντας τις εξωστρεφείς Ελληνικές επιχειρήσεις, έχει προβεί στη μείωση της ετήσιας συνδρομής των μελών, η οποία πλέον διαμορφώνεται ως εξής:

  • 350€ για Α.Ε. επιχειρήσεις
  • 240€ για κάθε άλλη μορφή επιχείρησης και φυσικά πρόσωπα

Τα νέα δεδομένα ισχύουν από 2/1/2014 για κάθε νέο μέλος καθώς και για τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές τους έως τις 31/12/2013 και θα καταβάλλουν την συνδρομή του 2014.

Αναζήτηση

Weather

°F°C
Error! Unable to Find Specified Location!

Currency convertorΔίκτυο Συνεργασιών

Θεσμικό Επενδυτικό Πλαίσιο

Η Οικονομία της Ρωσίας

Εκθέσεις

Κανόνες και Πρότυπα Εμπορίου

Χρήσιμα Links

Επιχειρηματικές Ευκαιρίες

Τουρισμός

Είσοδος μελών