ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑΟ σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να περιγράψει την μεθοδολογία πραγματοποίησης εξαγωγών αγροτικών προϊόντων προς την Ρωσική Ομοσπονδία και τις υπόλοιπες χώρες της Τελωνειακής Ένωσης.

Το ιδιαίτερο καθεστώς εγκρίσεων και ελέγχων προϊόντων από τις δημόσιες αρχές της χώρας, καθιστά αναγκαία την διαφοροποίηση ακολουθούμενων πρακτικών.

Αποτελεί πλέον δέσμευση του κάθε παραγωγού να τηρεί τις προϋποθέσεις εξαγωγής προς την Τελωνειακή ένωση, των διαδικασιών που έχουν υιοθετηθεί , να συμμορφώνεται με τη Ρωσική νομοθεσία και να προετοιμάζει με ακρίβεια και λεπτομέρεια όλα τα φορτωτικά έγγραφα αφού έχει προηγουμένως ερευνήσει όλα τα ειδικά απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται βάσει της ισχύουσας τελωνειακής νομοθεσίας...

Για περισσότερες λεπτομέρειες συνδεθείτε στο λογαριασμό σας και δείτε το συνημμένο αρχείο.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι για γενική ενημέρωση και μόνο. Οι πληροφορίες παρέχονται από το Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο (ΕΡΕΕ) και ενώ το ΕΡΕΕ προσπαθεί να κρατάει τις πληροφορίες επικαιροποιημένες και ακριβείς, το ΕΡΕΕ δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, ή την καταλληλότητα των πληροφοριών, προϊόντων ή υπηρεσιών που περιέχονται στον δικτυακό τόπο του ΕΡΕΕ για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε χρήση των πληροφοριών είναι αυστηρά δική σας ευθύνη.
Σε καμία περίπτωση το ΕΡΕΕ (ή οποιοσδήποτε από τους διευθυντές, τα στελέχη και τους υπαλλήλους του) δεν θα είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, έμμεσης ή παρεπόμενης απώλειας ή ζημίας , ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προέρχεται από απώλεια δεδομένων ή κερδών που προκύπτουν από, ή σε σχέση με, τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου. 
Μέσω αυτής της ιστοσελίδας θα είστε σε θέση να συνδεθείτε με άλλες ιστοσελίδες που δεν είναι υπό τον έλεγχο του ΕΡΕΕ. Το ΕΡΕΕ δεν έχει κανέναν έλεγχο πάνω στη φύση, το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα των εν λόγω δικτυακών τόπων. Η ένταξη των συνδέσμων στην ιστοσελίδα του ΕΡΕΕ δεν συνεπάγεται κατ' ανάγκη σύσταση ή έγκριση των απόψεων που εκφράζονται στο εσωτερικό τους.
Το ΕΡΕΕ καταβάλει κάθε προσπάθεια για να κρατήσει την ιστοσελίδα ενεργεί και με ομαλή λειτουργία. Ωστόσο, το ΕΡΕΕ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν θα είναι υπεύθυνο αν ο δικτυακός τόπος του ΕΡΕΕ δεν είναι διαθέσιμος για τεχνικούς λόγους που είναι πέρα από τον έλεγχό του.

 

Αναζήτηση

Weather

°F°C
Error! Unable to Find Specified Location!

Currency convertorΔίκτυο Συνεργασιών

Θεσμικό Επενδυτικό Πλαίσιο

Η Οικονομία της Ρωσίας

Εκθέσεις

Χρήσιμα Links

Επιχειρηματικές Ευκαιρίες

Τουρισμός

Είσοδος μελών