ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013

Για περισσότερες λεπτομέρειες συνδεθείτε στο λογαριασμό σας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
   
ΡΩΣΙΑ - ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 3
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟ 2013» 5
Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 7
Ι. ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ΑΕΠ) 7
ΙΙ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ 12
ΙΙΙ. ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ 14
IV. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 15
V. ΕΠΙΤΟΚΙΟ 21
VI. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ 21
VII. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ 22
VIII ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ & ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ 23
VIV. ΔΙΕΘΝΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Κ.Τ. 24
X. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013 25
XI. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 26
   
Γ. Ο ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ 29
Ι. ΠΡΩΤΟΓΕΝΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 29
1. Αγροκτηνοτροφικός Τομέας 29
2. Ενεργειακά Προϊόντα 31
3. Λοιπές Πρώτες Ύλες 32
ΙΙ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 32
ΙΙΙ. ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 33
1) Λιανικό Εμπόριο 33
2) Κατασκευές 37
3) Μεταφορές 37
4) Τεχνολογίες Πληροφορίας 38
5) Τουρισμός 38
6) Χρηματοπιστωτικός Τομέας 41
   
Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 47
Ι. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 47
ΙΙ. ΘΕΣΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 51
1) Προσχώρηση της Ρωσίας στον ΠΟΕ 51
2) Τελωνειακή Ένωση Καζακστάν – Λευκορωσίας – Ρωσίας 51
ΙΙI. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ 51
ΙV ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΡΩΣΙΑΣ ΤΟ 2013 56
1. Διμερείς Εμπορικές συναλλαγές 56
2. Διμερείς επενδυτικές ροές 58
α) Ρωσικές Επενδύσεις στην Ελλάδα 58
β) Ελληνικές Επενδύσεις στην Ρωσία 59
   
ΣΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 61
   
Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 62
   
Ζ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 63