Περιορισμοί στην Ελλάδα

Περιορισμοί στους ξένους που αγοράζουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα σε παραμεθόριες περιοχές.

Σε συγκεκριμένες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις ως παραμεθόριες περιοχές (περιοχές στα σύνορα), που είναι μεγάλης σημασίας από στρατιωτικής άποψης και εθνικής ασφάλειας, οιαγοραστές δύνανται ν' αγοράσουν ακίνητη περιουσία μόνο αν έχουν επίσημη άδεια. Συμβόλαιαπου πιθανόν να ολοκληρώνονται χωρίς τέτοιου είδους άδεια θα θεωρούνται ως άκυρα και μηνόμιμα. Αφού οι καθορισμένες παραμεθόριες περιοχές μπορεί να αλλάξουν δυνάμει κάποιου Προεδρικού Διατάγματος οποτεδήποτε, οποιοσδήποτε υποψήφιος αγοραστής πρέπει νασυμβουλεύεται για τον τρέχοντα ισχύοντα νόμο από κάποιο δικηγόρο που ειδικεύεται στοδίκαιο ακινήτων, πριν εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις.

Αν και οι περιορισμοί ισχύουν εξίσου για Έλληνες και ξένους αγοραστές, υπάρχει διαφορετικήδιαδικασία για την άρση των περιορισμών.

Περιοχές που δεν θεωρούνται παραμεθόριες εκτάσεις

Σχετικά με τις περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως "μη παραμεθόριες εκτάσεις" δεν υπάρχουνπεριορισμοί για τους πολίτες της ΕΕ και τους υπηκόους τρίτων χωρών. Οι υπήκοοι τρίτων χωρώνπρέπει να έχουν έγκυρη τουριστική βίζα, για να μπορέσουν να προχωρήσουν με την αγορά.

Αναζήτηση

Weather

°F°C
Error! Unable to Find Specified Location!

Currency convertorΔίκτυο Συνεργασιών

Θεσμικό Επενδυτικό Πλαίσιο

Η Οικονομία της Ρωσίας

Εκθέσεις

Χρήσιμα Links

Επιχειρηματικές Ευκαιρίες

Τουρισμός

Είσοδος μελών