ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Για την αγορά ακινήτου ισχύει ο γενικός φορολογικός συντελεστής 13%.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Α. Για την φορολόγηση κατοικίας ισχύουν οι εξής συντελεστές:
- για ακίνητα αξίας έως 300.000 ρούβλια - 0.1%;
- για ακίνητα αξίας από 300.000 έως 500.000 ρούβλια - 0.3%;
- για ακίνητα αξίας από 500.000 έως 1.000.000 ρούβλια - 0.6%;
- για ακίνητα αξίας από 1.000.000 ρούβλια - 0.75%

Β. Για την φορολόγηση λοιπών ακινήτων ισχύουν οι εξής συντελεστές:
1. για ακίνητα αξίας έως 300.000 ρούβλια
• για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς ή βοηθητικούς χώρους – 0,5%
• για αγροτεμάχια και οικόπεδα, που χρησιμοποιούνται για εξυπηρέτηση αγροτικών ή βοηθητικών αναγκών – 0,5%
2. για ακίνητα αξίας πάνω από 300.000 ρούβλια
• για οικόπεδα, αγροτεμάχια οποιασδήποτε χρήσης – 1,5%
• για οικοδομές – 0,5%

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Νομικά πρόσωπα που κατέχουν στη Ρωσία ακίνητη περιουσία στην οποία περιλαμβάνονται
• Διοικητικά-επιχειρηματικά κέντρα και εμπορικά κέντρα
• Μη οικιστικά κτήρια που χρησιμοποιούνται για γραφεία, λιανικό εμπόριο, εστίαση και άλλες υπηρεσίες
• Ακίνητη περιουσία ξένων εταιρειών που δεν ασκούν δραστηριότητες στη Ρωσία μέσω μιας μόνιμης εγκατάστασης (ΜΕ), ή ακίνητη περιουσία που δε σχετίζεται με τις δραστηριότητές τους μέσω του ΜΕ.
φορολογούνται με συντελεστή για την Μόσχα για το 2014 1.5% και για την υπόλοιπη χώρα 1%

Αναζήτηση

Weather

°F°C
Error! Unable to Find Specified Location!

Currency convertorΔίκτυο Συνεργασιών

Θεσμικό Επενδυτικό Πλαίσιο

Η Οικονομία της Ρωσίας

Εκθέσεις

Χρήσιμα Links

Επιχειρηματικές Ευκαιρίες

Τουρισμός

Είσοδος μελών