ΘΕΣΜΙΚΟ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΡωσίαΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΓΕΝΙΚΑ 5
1. Προσέγγιση της αγοράς της Ρωσίας 7
2. Ευκαιρίες στην αγορά της Ρωσίας – Προκλήσεις της αγοράς 8
Β. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 9
1. Συνεργασία με αντιπροσώπους-διανομείς 10
2. Ίδρυση γραφείου αντιπροσωπείας/υποκαταστήματος-θυγατρική εταιρεία - κοινοπραξίες (joint ventures) 10
3. Υπηρεσίες δικαιόχρησης (franchising) 11
4. Υπηρεσίες άμεσης προώθησης (direct marketing) 11
5. Κρατικές προμήθειες 12
6. Τα Δίκτυα διανομής στη Ρωσία 12
Τομέας λιανικής πώλησης τροφίμων 13
Τα Εμπορικά Κέντρα στην Ρωσία 15
7. Η κατανάλωση- Προτυπα 15
8. Τιμολόγηση 17
9. Προώθηση-Διαφήμιση 17
10. Ηλεκτρονικό εμπόριο 18
11. Επιχειρηματικοί κατάλογοι 18
Γ. ΘΕΣΜΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 19
1. Μορφές επιχειρήσεων 19
1.1 Εταιρείες Φυσικών προσώπων 20
1.1 A) Ομόρρυθμη εταιρεία 20
1.1 B) Ετερόρρυθμη εταιρεία 21
1.2 Μετοχικές εταιρείες 21
1.2 A) Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 21
1.2 B) Ανώνυμη Εταιρεία 24
1.3. A) Υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας «Θυγατρική» 26
1.3 B) Γραφείο αντιπροσωπείας 27
2. Καταχωρήσεις των εταιρειών 29
2.1 Γενικά για τη συμπλήρωση της αίτησης 30
2.2. ONE STOP-SHOP «Υπηρεσία μίας στάσης» 30
2.3. Ίδρυση εταιρείας 31
2.4 Συμπεράσματα 33
3. Φορολογία (Γενικά) 33
3.1 Υποκείμενο του φόρου 34
3.2 Φορολογική βάση 34
3.3 Φορολογία μικρο - επιχειρήσεων 35
3.4 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ) 35
3.4 Α Φορολογούμενος 36
3.4 Β Φορολογική βάση 36
3.4 Γ Φορολογικές απαλλαγές 36
3.4 Δ Επιστροφή τού ΦΠΑ 36
3.5 ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 36
3.6 ΦΟΡΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ /ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (WITHOLDING TAX 15- 20%) 36
3.7 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 'ΑUDIT' 37
4. Ειδικές Οικονομικές Ζώνες 37
5. Νομικό πλαίσιο ιδιωτικοποιήσεων - αποκρατικοποιήσεων 38
6. Προστασία βιομηχανικής - πνευματικής ιδιοκτησίας 39
6. 1 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 40
6.2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 41
6.3 ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 43
6.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 43
7. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΓΗΣ και ΑΚΙΝΗΤΩΝ 44
1 Γεωργική γη 44
2 Ακίνητα 44
Δ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 45
1. Αμεσες Ξένες Επενδύσεις 45
2. 1 Α) Νέες επενδύσεις - Συγκριτικές αναλύσεις 46
2.1 Β) Ελληνικές επενδύσεις στην Ρωσία 50
3. Φορείς και επιχειρήσεις υποστήριξης ξένων επενδύσεων 52
4. Εκτίμηση επιχειρηματικού κινδύνου 52
4.1 Τραπεζικός Τομέας στην Ρωσία 53
Ε. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗN ΡΩΣΙΑ 53
1. Γενικά 53
2. Επιβαρύνσεις κατά την εισαγωγή προϊόντων 54
3. Φόροι κατά την διάθεση προϊόντων στην αγορά 55
4. Διαδικασίες Εισαγωγής 56
4.1 Απαιτούμενα παραστατικά κατά την εισαγωγή 56
4.2 Ελεύθερες Τελωνειακές ζώνες , Αποθήκευση /ειδικές οικονομικές Ζώνες 56
4.3 Προϊόντα υπό καθεστώς προσωρινής εισαγωγής 57
4.3 Α) Προσωρινή εισαγωγή εμπορευμάτων 57
4.3 Β) Προσωρινή εισαγωγή για εκθέματα (ΑΤΑ) 57
4.4 Ετικέτες προϊόντων. 58
4.5 Πιστοποιητικά-Πρότυπα 58
4.6 Αρχές 59
4.7 Απαγορεύσεις και περιορισμοί εισαγωγών 62
5. Tελωνειακός κώδικας – Νομοθεσία –Πληροφόρηση επαφών. 62
6. Πρακτικός οδηγός εμπορικών συναλλαγών στην Ρωσία 63
6.1. Το πρόβλημα της αποπληρωμής των προϊόντων 63
6.2 Ιδιαίτερη σημασία έχει η τοποθέτηση ικανών στελεχών από την Ελλάδα, 64
6.3 Προσεκτική διερεύνηση της αγοράς, του μεγέθους της και των καναλιών διανομής. 64
6.4 Προσωπικές σχέσεις, γνώση της εγχώριας νοοτροπίας. 65
Η παραμονή στην Ρωσία για προώθηση προϊόντων και επενδύσεων, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον μίας εβδομάδας. 65
6.5 Διαπραγματεύσεις-Επιχειρηματικές συναντήσεις (πρακτικές). 66
ΣΤ. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 66
Ζ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (links) 70
Η. ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ 91
1. Διμερείς εμπορικές Συμφωνίες 91
2. Διμερείς συμφωνίες προστασίας επενδύσεων 91
4.ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 92
ΕΛΛΑΔΟΣ-ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Αναζήτηση

Weather

°F°C
Error! Unable to Find Specified Location!

Currency convertorΕίσοδος μελών