Υπογράφηκαν νέα Μνημόνια Συνεργασίας με τα Επιμελητήρια της Ρωσίας

Υπογράφηκαν Μνημόνια Συνεργασίας με τα Επιμελητήρια της Δημοκρατίας του Tatarstan της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των περιφερειών του Kaliningrad  και του Yaroslavl.