Η Ελληνική εταιρεία European Profiles δυναμώνει την παρουσία της στις χώρες της Νοτιανατολικής Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας

Η Ελληνική εταιρεία European Profiles δυναμώνει την παρουσία της στις χώρες της Νοτιανατολικής Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας

Σε συνέχεια σειράς σημαντικών έργων Τεχνικής Βοήθειας, που υλοποιούνται  στη Γεωργία και το Αζερμπαϊτζάν, η γνωστή εταιρία συμβούλων European Profiles Α.Ε προχωρεί στην υλοποίηση  του έργου: «Παροχή Υποστήριξης στην Κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν για τη στήριξη του ανταγωνισμού και τη βελτίωση του περιβάλλοντος λειτουργίας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Το έργο αυτό, προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου ευρώ, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  και ανατέθηκε στην Ελληνική Εταιρία κατόπιν Διεθνούς Διαγωνισμού.

Στα πλαίσια του έργου θα ενισχυθούν  Οργανισμοί Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας του Αζερμπαϊτζάν με μεταφορά τεχνογνωσίας σχετικής με τη  στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων  της χώρας με νομοθετικές και  θεσμικές παρεμβάσεις,  αλλά και  τον σχεδιασμό και υλοποίηση  καινοτομικών χρηματοδοτικών εργαλείων για τις ΜΜΕ.

Επίσης, η εταιρεία European Profiles A.E. δυναμώνει την παρουσία της στην Κεντρική Ασία με το νέο έργο:  «Μοντέλο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης για τις χώρες της Κεντρικής Ασίας».

Το έργο αυτό προϋπολογισμού δύο εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από   την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιείται σε στενή συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρία Ηρακλείου, που διαθέτει σημαντική εμπειρία σε έργα ανάπτυξης τουρισμού καθώς  και με την Κυπριακή εταιρία Apintech που διαθέτει την σχετική Τεχνολογία.

Επιπλέον η ΒΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E., θυγατρική της EUROPEANPROFILES Α.Ε. ανέλαβε την υλοποίηση του έργου «Δράσεις υποστήριξης πολιτικής για τις αγροτικές ΜΜΕ» στην Μολδαβία στα πλαίσια εναρμόνισης των πρακτικών της χώρας, με αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο, προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων Ευρώ, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιείται σε στενή συνεργασία με την European Profiles S.A. που διαθέτει σημαντική εμπειρία στη Μολδαβία σε έργα εναρμόνισης των πρακτικών και της νομοθεσίας της Χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση,

Με το έργο αυτό προωθείται η μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στις αγροτικές περιοχές, μέσω της εισαγωγής ενεργών πρωτοβουλιών για την απασχόληση μέσω της ανάπτυξης αγροτικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ),  με την υλοποίηση μιας σειράς μέτρων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα, που βασίζεται στην καινοτομία.

Η διάρκεια του έργου είναι 29 μήνες και οι τοπικοί εταίροι του έργου είναι  ο Οργανισμός Ανάπτυξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Μολδαβίας (ODIMM) και το Υπουργείο Οικονομίας και Υποδομών της χώρας.

Η EUROPEAN PROFILES Α.Ε. είναι μια από τις ηγετικές εταιρείες στο χώρο του management consulting, προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Η εταιρεία διαθέτει ένα συνεχώς διευρυνόμενο πελατολόγιο στην Ελλάδα και το εξωτερικό με παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες και αναπτύσσει στρατηγικές συνεργασίες με ένα μεγάλο αριθμό εταιρειών συμβούλων του εξωτερικού και του εσωτερικού, καθώς και εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους φορείς με τους οποίους συνεργάζεται κατά περίπτωση.