Οι Ελληνικές και οι Ευρωπαϊκές φαρμακοβιομηχανίες μπορούν πλέον ελεύθερα να συμμετέχουν στους Δημόσιους Διαγωνισμούς της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την αγορά φαρμάκων κατά της λευχαιμίας

Οι Ελληνικές και οι Ευρωπαϊκές φαρμακοβιομηχανίες μπορούν πλέον ελεύθερα να συμμετέχουν στους Δημόσιους Διαγωνισμούς της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την αγορά φαρμάκων κατά της λευχαιμίας

Ο πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν υπέγραψε διάταγμα για την άρση των περιορισμών στις κρατικές αγορές ξένων φαρμάκων για τη θεραπεία της λευχαιμίας, του λεμφώματος και των σπάνιων- ορφανών ασθενειών σε παιδιά, ανέφερε η υπηρεσία τύπου της Κυβέρνησης.

Τώρα δεν υπόκεινται στον κανόνα, σύμφωνα με τον οποίο δεν επιτρέπονται ξένα φάρμακα για δημόσιες συμβάσεις (αγορές), εάν διατίθενται παρόμοια φάρμακα, από τουλάχιστον δύο φαρμακοβιομηχανίες των χωρών της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης.

Τα φάρμακα, που δεν υπόκεινται πλέον σε περιορισμούς, είναι εννέα και περιλαμβάνονται στον κατάλογο βασικών φαρμάκων (λίστα ζωτικής σημασίας και βασικά φάρμακα).

Αυτά είναι:

  • η φιλγραστίμη
  • η κασποφουγκίνη
  • η μικαφουγκίνη
  • η καρβοπλατίνη
  • η βορικοναζόλη
  • η σεβοφλουράνιο
  • η ριτουξιμάμπη
  • η φλουδαραβίνη

Πλέον, οι πολύ σημαντικές και δυναμικές Ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, μπορούν να συμμετάσχουν σε Δημόσιους Διαγωνισμούς Προμηθειών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, για πρωτότυπα ή γενόσημα φάρμακα των παραπάνω βασικών ουσιών.