Άρση περιορισμών για συμμετοχή σε κρατικές προμήθειες εισαγόμενων φαρμάκων στη Ρωσική Ομοσπονδία

Άρση περιορισμών για συμμετοχή σε κρατικές προμήθειες εισαγόμενων φαρμάκων στη Ρωσική Ομοσπονδία

Σύμφωνα με το Γραφείο Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα, αίρονται μέχρι 31.12.2021, οι απαγορεύσεις "Σχετικά με τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις εισδοχής εισαγομένων φαρμάκων από τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ζωτικών και ουσιωδών φαρμακευτικών προϊόντων, με σκοπό την αντιμετώπιση κρατικών και δημοτικών αναγκών (και επιτρέπεται) η συμμετοχή στη διαδικασία κρατικών προμηθειών εισαγομένων  πρωτότυπων ή γενόσημων  φαρμάκων , εφόσον προορίζονται για ην θεραπεία κακοηθών νεοπλασμάτων λεμφοειδών, αιματοποιητικών και συναφών ιστών σε ανήλικους, σύμφωνα με Διάταγμα  Ν1164 από 3ης Αυγούστου τ.ε.

Τα φάρμακα αυτά είναι εννέα και περιλαμβάνονται στο παράρτημα του Διατάγματος  κατάλογο φαρμάκων. (επισυνάπτεται  με μετάφραση στην ελληνική - 2 αρχεία)

Υπενθυμίζουμε ότι στη Ρωσική Ομοσπονδία ισχύει ο κανόνας, ότι δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στις διαδικασίες κρατικών αγορών εισαγομένων εφόσον δίδονται προσφορές για παρόμοια φάρμακα, από τουλάχιστον δύο φαρμακοβιομηχανίες των χωρών της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης.

Συνεπώς για την ως άνω περίοδο Ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες θα μπορούσαν να  συμμετάσχουν σε Δημόσιους Διαγωνισμούς Προμηθειών της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Ακολουθεί το Διάταγμα

 

 

Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

N 1164, 3 Αυγούστου 2020

Μόσχα

Σχετικά με τροποποιήσεις στο υπ΄αριθμ. 1289 από 30 Νοεμβρίου 2015

Διάταγμα της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

 

Η Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας διατάζει:

 1. Να εγκριθούν οι συνημμένες τροποποιήσεις, οι οποίες γίνονται στο υπ΄αριθμ. 1289 από 30 Νοεμβρίου 2015 Διάταγμα της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, "Σχετικά με τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις εισδοχής φαρμάκων καταγωγής ξένων χωρών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ζωτικών και ουσιωδών φαρμακευτικών προϊόντων, με σκοπό την προμήθεια κρατικών και δημοτικών αναγκών" (Συλλογή της Νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, 2015, αρ. 49, άρθρο 6981; 2017, αρ. 23, άρθρο 3359; 2018, αρ. 22, άρθρο 3165).
 2. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Επιτήρησης Υγειονομικής Περίθαλψης να υποβάλλει μηνιαίως στην Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας τα αποτελέσματα της φαρμακευτικής επίβλεψης για τα χρησιμοποιούμενα φάρμακα, όπως ορίζονται στο Παράρτημα του υπ΄αριθμ. 1289 από 30 Νοεμβρίου 2015 Διατάγματος της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας "Σχετικά με τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις εισδοχής φαρμάκων καταγωγής ξένων χωρών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ζωτικών και ουσιωδών φαρμακευτικών προϊόντων, με σκοπό την προμήθεια κρατικών και δημοτικών αναγκών" (όπως τροποποιήθηκε με το παρόν ψήφισμα).
 3. Οι αλλαγές που εγκρίθηκαν με το παρόν Διάταγμα ισχύουν για σχέσεις που σχετίζονται με την προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων για την κάλυψη κρατικών και δημοτικών αναγκών, με κοινοποιήσεις που δημοσιεύονται σε ένα ενοποιημένο πληροφοριακό σύστημα στον τομέα των προμηθειών ή με προσκλήσεις για συμμετοχή στον προσδιορισμό του προμηθευτή οι οποίες αποστέλλονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος.

 

 1. Το παρόν ψήφισμα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της επίσημης δημοσίευσής του και ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

 

Πρόεδρος της Κυβέρνησης

της Ρωσικής Ομοσπονδίας                              (σφραγίδα)                  Μ. Μισούστιν

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

με το υπ΄αριθμ. 1164 από 3 Αυγούστου 2020

Διάταγμα της Κυβέρνησης

της Ρωσικής Ομοσπονδίας

 

 

Τροποποιήσεις

που εισάγονται στο υπ΄αριθμ. 1289 από 30 Νοεμβρίου 2015

Διάταγμα της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας

 

 1. Την Α΄ παράγραφο του άρθρου 1 μετά τις λέξεις «δεν είναι κράτος – μέλος της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης» να προστεθούν οι λέξεις «με εξαίρεση των αιτημάτων (τελικών προτάσεων), που περιλαμβάνουν προτάσεις για την προμήθεια πρωτότυπων ή γενόσημων φαρμάκων στο κατάλογο σύμφωνα με το Παράρτημα,»

 

 1. Να συμπληρωθεί με το εξής Παράρτημα:

                                                                                                «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

                                                                        στο  υπ΄αριθμ. 1289 από 30 Νοεμβρίου 2015

Διάταγμα της Κυβέρνησης

της Ρωσικής Ομοσπονδίας

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

πρωτότυπων ή γενόσημων φαρμάκων,

που προορίζονται για την εξασφάλιση της θεραπείας κακοηθών νεοπλασμάτων λεμφοειδών, αιματοποιητικών και συναφών ιστών σε ανήλικους πολίτες

 

Διεθνής Μη-Ιδιοκτησιακή Ονομασία / INN

 • η φιλγραστίμη
 • ανθρώπινη ανοσοσφαιρίνη φυσιολογική
 • η κασποφουγκίνη
 • η μικαφουγκίνη
 • η καρβοπλατίνη
 • η βορικοναζόλη
 • η σεβοφλουράνιο
 • η ριτουξιμάμπη
 • η φλουδαραβίνη