Πρόεδρος της ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS η Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Gazprom

Πρόεδρος της ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS η Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Gazprom

Η Elena Burmistrova, αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της ρωσικής εταιρίας Gazprom και γενική διευθύντρια της Gazprom Export, ανέλαβε από τις 3 Σεπτεμβρίου 2020 καθήκοντα προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS.

Η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS A.E. είναι η πρώτη Ελληνική ιδιωτική εταιρεία που επένδυσε στην εγχώρια αγορά φυσικού αερίου αποδεικνύοντας έμπρακτα τη συμβολή της στην απελευθέρωση της αγοράς και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ιδρύθηκε το 1991 στην Αθήνα από την Gazprom και τον Όμιλο Κοπελούζου, που ελέγχουν από κοινού την εταιρία συμμετέχοντας ισομερώς στο μετοχικό κεφάλαιό της.

Πηγή: Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα