Επτά χρόνια μετά τις κυρώσεις η Ε.Ε εξακολουθεί να είναι ο κυριότερος εμπορικός εταίρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας

Επτά χρόνια μετά τις κυρώσεις η Ε.Ε εξακολουθεί να είναι ο κυριότερος εμπορικός εταίρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Τελωνειακή Υπηρεσία της Ρωσίας, τον Ιανουάριο-Ιούνιο του 2020, ο κύκλος εργασιών του εξωτερικού εμπορίου της Ρωσίας ανήλθε σε 267,9 δις δολάρια και, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούνιο 2019, μειώθηκε κατά 16,9%. Το εμπορικό πλεόνασμα ήταν θετικό, στο ποσό των 54,1 δις δολαρίων.

Οι ρωσικές εξαγωγές τον Ιανουάριο-Ιούνιο 2020 ανήλθαν σε 161 δις δολάρια και, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούνιο 2019, μειώθηκαν κατά 22,5%. Οι χώρες της ΚΑΚ (Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών) αντιπροσώπευαν το 13%, ενώ οι υπόλοιπες χώρες το 87%.

Τα κυριότερα προϊόντα των ρωσικών εξαγωγών τον Ιανουάριο-Ιούνιο 2020 ήταν (παραδοσιακά) τα προϊόντα καυσίμων και ενέργειας, το μερίδιο των οποίων στη διάρθρωση των εξαγωγών ανήλθε στο 54,9% (τον Ιανουάριο-Ιούνιο 2019 ήταν 64,9%).

Οι εισαγωγές της Ρωσίας τον Ιανουάριο-Ιούνιο 2020 ανήλθαν σε 106,9 δις. δολάρια ΗΠΑ και σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούνιο 2019, μειώθηκαν κατά 6,8%.

Το 10,8% των εισαγωγών ήταν από τις χώρες της ΚΑΚ και το 89,2% από τις άλλες χώρες εξωτερικού.

Την πρώτη θέση στην δομή του εξωτερικού εμπορίου της Ρωσίας κατέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μεγαλύτερος οικονομικός εταίρος της χώρας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσώπευε το 39,4% του ρωσικού εμπορίου τον Ιανουάριο-Ιούνιο 2020 (τον Ιανουάριο-Ιούνιο 2019, ήταν 42,2%).

Οι κύριοι εμπορικοί εταίροι της Ρωσίας τον Ιανουάριο-Ιούνιο του 2020 μεταξύ χωρών εκτός ΚΑΚ ήταν:

  • Η Κίνα, με τον κύκλο εργασιών να ανέρχεται σε 48,2 δις δολάρια
  • Η Γερμανία με 19,2 δις δολάρια
  • Οι Κάτω Χώρες 15 δις δολάρια
  • Οι Ηνωμένες Πολιτείες 12,4 δις δολάρια
  • το Ηνωμένο Βασίλειο 10,2 δις δολάρια
  • Η Τουρκία 9,8 δις δολάρια
  • Η Δημοκρατία της Κορέας 9,3 δις δολάρια
  • Η Ιταλία 9,3 δις δολάρια
  • Η Ιαπωνία 8,1 δις δολάρια
  • Η Πολωνία 6,8 δις δολάρια

 

Πηγή: Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα