Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η Ρωσία αύξησε σημαντικά τον αριθμό αγαθών που εξήγαγε στην Κίνα

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η Ρωσία αύξησε σημαντικά τον αριθμό αγαθών που εξήγαγε στην Κίνα

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Τελωνειακή Υπηρεσία (FCS) της Ρωσίας τον Ιανουάριο - Ιούνιο 2020, παρά την πανδημία, οι εξαγωγές από τη Ρωσία στην Κίνα προϊόντων διατροφής και γεωργικών πρώτων υλών αυξήθηκαν κατά 35,2%, μετάλλων και προϊόντων από μέταλλα κατά 35,8%, χημικών προϊόντων, καουτσούκ  κατά 11, 6%, και η εξαγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και υποδημάτων έχει αυξηθεί κατά έξι φορές.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της FCS εκρηκτική ανάπτυξη σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2019 είχαν και οι εξαγωγές κρέατος κατά 923%, κεραμικά προϊόντα κατά 893%, βιβλία και προϊόντα εκτύπωσης κατά 1460%.

Πηγή: Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα