Το εξωτερικό χρέος της Ρωσικής Ομοσπονδίας μειώθηκε στα 461,2 δις δολάρια

Το εξωτερικό χρέος της Ρωσικής Ομοσπονδίας μειώθηκε στα 461,2 δις δολάρια

Το εξωτερικό χρέος της Ρωσικής Ομοσπονδίας το τρίτο τρίμηνο του 2020 μειώθηκε κατά 20,4 δις. δολ. ΗΠΑ ( ή 4,2%), στα 461,2 δις δολ. ΗΠΑ, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα. Η μείωση του χρέους το τρίτο τρίμηνο προηγήθηκε της μείωσής του κατά το πρώτο τρίμηνο κατά 35,5 δις. Δολ. ΗΠΑ από 491,4 δις. Δολ. ΗΠΑ και, στη συνέχεια, της αύξησής του κατά 25,6 δις. Δολ. ΗΠΑ το δεύτερο τρίμηνο σε 456,0 δις. Δολ. ΗΠΑ. Ως αποτέλεσμα, τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2020, το συνολικό εξωτερικό χρέος της Ρωσικής Ομοσπονδίας μειώθηκε κατά 30,3 δις δολάρια ή 6,2% και οφείλεται κυρίως στη μείωση του χρέους των κυβερνητικών φορέων και άλλων τομέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, κυρίως λόγω της επανεκτίμησης του νομίσματος. Το εξωτερικό χρέος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το 2019, είχε αυξηθεί κατά 36,3 δις δολ. ΗΠΑ, ή 8,0%, σε 491,4 δις δολ. ΗΠΑ, από 455,1 δις Δολ. ΗΠΑ.

Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.interfax.ru/business/731306

Πηγή: Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα