Συνεχίζουν δυναμικά οι ελληνικές εξαγωγές

Συνεχίζουν δυναμικά οι ελληνικές εξαγωγές

Σύμφωνα με τον ΣΕΒΕ συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία οι ελληνικές εξαγωγές χωρίς τα πετρελαιοειδή καθώς τον Νοέμβριο του 2020 αυξήθηκαν κατά 3,8% συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2019, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε στις 08.01.2021 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ. Αν συνυπολογίσουμε τα πετρελαιοειδή τα οποία αποτελούν περίπου το 1/5 των ελληνικών εξαγωγών, τότε αυτές κατέγραψαν μείωση κατά 4,2%, δηλαδή €113,8 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε €2.625,1 εκατ. έναντι €2.738,9 εκατ. τον Νοέμβριο του 2019. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν στο ποσό των €3.990,7 εκατ. έναντι €4.405,0 τον Νοέμβριο του 2019, με τη μείωσή τους να ανέρχεται σε €414,3 εκατ., δηλαδή 9,4%. Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε από €1.666,1 εκατ. σε €1.365,6 εκατ., βελτιωμένο κατά €300,5 εκατ., δηλαδή 18,0%.

 

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Νοέμβριος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €)

Νοε 20

Νοε 19

Διαφορά 20/19

ΕΤ 20/19

Εξαγωγές

2.625,1

2.738,9

-113,8

-4,2%

Εισαγωγές

3.990,7

4.405,0

-414,3

-9,4%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-1.365,6

-1.666,1

300,5

-18,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

 

Χωρίς τα πετρελαιοειδή η εικόνα των εξαγωγών είναι σαφώς βελτιωμένη καθώς από €2.012,5 εκατ. τον Νοέμβριο του 2019, ανήλθαν σε €2.088,3 εκατ. τον Νοέμβριο του 2020, με την αύξηση να διαμορφώνεται σε €75,8 εκατ., δηλαδή 3,8%. Οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά €69,5 εκατ., δηλαδή 2,1% και ανήλθαν σε €3.301,8 εκατ., ενώ αντίστοιχα το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά €145,3 εκατ., δηλαδή 10,7% και ανήλθε σε €1.213,5 εκατ.

 

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδήΝοέμβριος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €)

Νοε 20

Νοε 19

Διαφορά 20/19

ΕΤ 20/19

Εξαγωγές

2.088,3

2.012,5

75,8

3,8%

Εισαγωγές

3.301,8

3.371,3

-69,5

-2,1%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-1.213,5

-1.358,8

145,3

-10,7%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

 

Σε ό,τι αφορά στο διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος 2020, οι ελληνικές εξαγωγές μειώθηκαν κατά €3.244,3 εκατ., δηλαδή 10,5% και ανήλθαν σε €27.713,7 εκατ. έναντι €30.958,0 εκατ. στο διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος του 2019, ωστόσο η επίδοση αυτή οφείλεται στην σημαντική μείωση των εξαγωγών πετρελαιοειδών. Στο ίδιο διάστημα, οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €44.140,9 εκατ. έναντι €51.303,0 εκατ. στο αντίστοιχο διάστημα του 2019, με τη μείωση να ανέρχεται σε €7.162,1 εκατ., δηλαδή 14,0%, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε έλλειμμα €16.427,2 εκατομμυρίων, βελτιωμένο κατά €3.917,8 εκατ., δηλαδή 19,3%. Η εξαγωγική μας επίδοση παρουσιάζεται σαφώς βελτιωμένη αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, καθώς διαμορφώθηκε από €21.328,9 εκατ. στο διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος 2019 σε €21.803,6 στο διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος 2020, με την αύξησή τους να ανέρχεται σε 2,2%, δηλαδή €474,7 εκατ.

 

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Νοέμβριος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €)

Ιαν-Νοε 20

Ιαν-Νοε 19

Διαφορά 20/19

ΕΤ 20/19

Εξαγωγές

27.713,7

30.958,0

-3.244,3

-10,5%

Εισαγωγές

44.140,9

51.303,0

-7.162,1

-14,0%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-16.427,2

-20.345,0

3.917,8

-19,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

 

Σε ανοδική πορεία κινήθηκαν και τον Νοέμβριο οι εξαγωγές τροφίμων και χημικών προϊόντων με αποτέλεσμα στο διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος 2020 να διαμορφωθούν τα μεν τρόφιμα σε €4.823,2 εκατ. (αύξηση €459,1 εκατ., δηλαδή 10,5%) και τα δε χημικά σε €4.572,0 εκατ. (αύξηση €840,8 εκατ., δηλαδή 22,5%). Αναφορικά με τους υπόλοιπους κλάδους, οι εξαγωγές ποτών και καπνών αυξήθηκαν κατά €48,4 εκατ., δηλαδή 7,0% και οι εξαγωγές λιπών και ελαίων κατά €140,2 εκατ., δηλαδή 38,5%.

 

Παρά την αύξησή τους κατά €32,3 εκατ., δηλαδή 8,3% τον Νοέμβριο (Πίνακας 5), οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων στο ενδεκάμηνο του 2020 κατέγραψαν μείωση κατά €212,6 εκατ., δηλαδή 4,5% με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν σε €4.487,7 εκατ. (Πίνακας 4). Αντίστοιχη πορεία στο διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος 2020 κατέγραψαν οι εξαγωγές μηχανημάτων και οχημάτων (€14,4 εκατ., δηλαδή 0,5%), διαφόρων βιομηχανικών ειδών (€388,2 εκατ., δηλαδή 14,9%), πρώτων υλών (€206,6 εκατ., δηλαδή 15,6%) και μη ταξινομημένων προϊόντων (€71,0 εκατ., δηλαδή 14,8%).

 

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Νοέμβριος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιαν-Νοε 20

Ιαν-Νοε 19

Διαφορά

ΕΤ 19/18

Πετρελαιοειδή

5.951,5

9.735,5

-3.784,0

-38,9%

Τρόφιμα

4.823,2

4.364,1

459,1

10,5%

Χημικά

4.572,0

3.731,2

840,8

22,5%

Βιομηχανικά

4.487,7

4.700,3

-212,6

-4,5%

Μηχ/τα-Οχήματα

2.892,9

2.907,3

-14,4

-0,5%

Διάφ. Βιομηχανικά

2.214,6

2.602,8

-388,2

-14,9%

Πρώτες Ύλες

1.116,5

1.323,1

-206,6

-15,6%

Ποτά-Καπνά

740,9

692,5

48,4

7,0%

Λίπη-Έλαια

504,4

364,2

140,2

38,5%

Μη ταξινομημένα

410,2

481,2

-71,0

-14,8%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή

21.762,4

21.166,7

595,7

2,8%

Σύνολο

27.713,9

30.902,2

-3.188,3

-10,3%


Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 

 

 

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Νοέμβριος 2019/2020

 

Νοε 20

Νοε 19

Διαφορά 20/19

ΕΤ 19/18

Τρόφιμα

439,6

417,6

22,0

5,3%

Χημικά

428,2

316,6

111,6

35,2%

Βιομηχανικά

423,2

390,9

32,3

8,3%

Μηχ/τα-Οχήματα

273,0

284,1

-11,1

-3,9%

Διάφ. Βιομηχανικά

209,7

236,9

-27,2

-11,5%

Πρώτες Ύλες

147,1

180,2

-33,1

-18,4%

Ποτά-Καπνά

66,7

68,9

-2,2

-3,2%

Λίπη-Έλαια

62,6

42,0

20,6

49,0%

Μη ταξινομημένα

32,1

44,5

-12,4

-27,9%

Πετρελαιοειδή

542,9

730,6

-187,7

-25,7%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή

2.082,2

1.981,7

100,5

5,1%

Σύνολο

2.625,1

2.712,3

-87,2

-3,2%


Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 

Στο διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος 2020 οι εξαγωγές της Ελλάδας απεστάλησαν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) σε ποσοστό 57,6% και σε Τρίτες Χώρες σε ποσοστό 42,4%. Τα ποσοστά για το αντίστοιχο διάστημα του 2019 ήταν 52,5% για τις χώρες της Ε.Ε. (28) και 47,5% για τις Τρίτες Χώρες.