Σημαντική απεξάρτηση της Ρωσικής οικονομίας από το δολάριο

Σημαντική απεξάρτηση της Ρωσικής οικονομίας από το δολάριο

Από το 2014 και μετά την επιβολή των Αμερικανικών και των Ευρωπαϊκών κυρώσεων, η Ρωσική Κυβέρνηση εργάζεται συστηματικά για την απο-δολαριοποίηση της οικονομίας της. Με την πρώτη ευκαιρία αντικαθιστά τα συναλλαγματικά αποθέματα και ιδίως τα αποθέματα δολαρίου με χρυσό.

Στο τέλος του 2013, τα συνολικά αποθέματα (συναλλαγματικά και χρυσός) της Ρωσικής Ομοσπονδίας ανέρχονταν σε αξία 467,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Από αυτά το 45,4% ήταν σε δολάρια ΗΠΑ, το 41,1% σε ευρώ, το 9,2% σε λίρες Αγγλίας και το 7,5% σε χρυσό. Τότε δεν υπήρχαν καθόλου αποθεματικά σε γουάν.

  

Δύο χρόνια πριν από την πανδημία και όταν το δολάριο διαπραγματευόταν σε αρκετά υψηλά επίπεδα, η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας ξεκίνησε μαζικές πωλήσεις δολαρίων, αντικαθιστώντας τη θέση τους στα αποθεματικά της, κυρίως, με χρυσό.

Σαν συνέπεια παρατηρούμε το γεγονός ότι ενώ το Μάρτιο του 2018 τα αποθεματικά της Ρωσίας συμπεριελάμβαναν κατά 43,7% δολάρια ΗΠΑ, τον Ιούλιο του 2020 η συμμετοχή του δολαρίου στα συναλλαγματικά αποθέματα της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν ξεπερνούσε το 22%, όλων των Ρωσικών αποθεμάτων (χρυσού και συναλλάγματος).

Αντίθετα το μερίδιο του χρυσού ανήλθε στο 22,9%  των συνολικών αποθεματικών  της Ρωσίας  και ξεπέρασε για πρώτη φορά τα αποθεματικά σε δολάριο. Τον Ιούλιο του 2020 η αντιστοιχία των αποθεματικών της Ρωσίας σε άλλα νομίσματα ήταν 29,5% ευρώ, 13,2% γουάν και 5,9% λίρες Αγγλίας.

Το σύνολο των αποθεματικών της Ρωσίας τον Ιούλιο του 2020 ήταν αξίας 583 δισεκατομμυρίων δολαρίων.  

 

 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το 2029 η Ρωσία προβλέπεται να γίνει ο μεγαλύτερος παγκόσμιος παραγωγός χρυσού, εκτοπίζοντας την Κίνα και την Αυστραλία στην δεύτερη και στην τρίτη θέση.

Η Ρωσία προβλέπεται να αυξήσει την παραγωγή από 320,4 τόνους το 2020 σε 439,4 τόνους το 2029.

Είναι, επιπλέον, άξιο προσοχής το γεγονός ότι το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου, ο πρωταγωνιστής της Ρωσικής οικονομίας της Ρωσίας, το φυσικό αέριο, έδωσε τη θέση του στον χρυσό. Πιο συγκεκριμένα:  τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2020, τα έσοδα από την εξαγωγή φυσικού αερίου της Gazprom ανήλθαν σε 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια και τα συνολικά έσοδα από την πώληση χρυσού ήταν 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια.