Η Ρωσία τριπλασίασε την εξαγωγή μανιταριών το 2020

Η Ρωσία τριπλασίασε την εξαγωγή μανιταριών το 2020

Οι εξαγωγές μανιταριών το 2020 εκτιμώνται σε 2,1 χιλ. τόνους, δηλαδή τρεις φορές υψηλότερες από το 2019, σύμφωνα με την έκθεση του Ινστιτούτου Μελετών Αγοράς Αγροτικών Προϊόντων (IKAR). Επίσης, το ΙΚΑR υπογραμμίζει ότι «από το 2014, η Ρωσία, από καθαρός εισαγωγέας καλλιεργημένων μανιταριών, όχι μόνο αύξησε την παραγωγή της, αλλά προχώρησε και σε εξαγωγές».

Η ανάπτυξη της αγοράς καλλιεργημένων μανιταριών στη Ρωσία ξεκίνησε μετά την εφαρμογή των περιορισμών στις εισαγωγές τροφίμων. Σύμφωνα με το ΙΚΑR, η παραγωγή μανιταριών το 2020 αυξήθηκε κατά 14% και ανήλθε σε τουλάχιστον 65 χιλ. τόνους, ενώ οι εισαγωγές δεν θα υπερβούν τους 20 χιλ. τόνους. Οι κύριες εγκαταστάσεις για την καλλιέργεια των μανιταριών βρίσκονται στις περιοχές Kursk, Tula, Leningrad, Penza, καθώς και στην επικράτεια του Krasnodar. Σε αυτές καλλιεργείται αντιπροσώπευαν περισσότερο από το 80% της παραγωγής.

Πηγή: Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα