Ρωσία: Οι περιοχές με τους μεγαλύτερους μισθούς και με τους μεγαλύτερους δείκτες ευημερίας

Ρωσία: Οι περιοχές με τους μεγαλύτερους μισθούς και με τους μεγαλύτερους δείκτες ευημερίας

Το Ταμείο Ανάπτυξης της Κοινωνίας των Πολιτών δημοσίευσε τα αποτελέσματα μίας μελέτης για τον Δείκτη Κοινωνικής Ευημερίας των Περιφερειών με βάση τα αποτελέσματα του 2020. Τα κριτήριά του ήταν ο λόγος του μηνιαίου μέσου μισθού προς την αξία του μηνιαίου ελάχιστου κόστους διαβίωσης ανά περιοχή .

Ο υψηλότερος δείκτης και η πρώτη θέση στην κατάταξη απονεμήθηκε στην περιοχή Μαγκαντάν, με μέσο μισθό 127 χιλιάδες ρούβλια, ενώ το ελάχιστο κόστος διαβίωσης είναι 23,6 χιλιάδες.

Η Γιαμαλία βρίσκεται στη δεύτερη θέση με μέσο μισθό 96,6 χιλιάδες ρούβλια, ενώ το ελάχιστο κόστος διαβίωσης είναι 20,1 χιλιάδες.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η περιφέρεια Σαχαλίν με μέσο μισθό 85,8 χιλιάδες ρούβλια, ενώ το ελάχιστο κόστος διαβίωσης της περιοχής είναι 20,4 χιλιάδες ρούβλια.

Ακολουθούν:

Μόσχα: μισθός 95,3 χιλιάδες, ελάχιστο κόστος διαβίωσης 23,8 χιλιάδες

Αυτόνομος θύλακας της Νενετσίας: μισθός 81,5 χιλιάδες, ελάχιστο κόστος διαβίωσης 21,2 χιλιάδες

Γιακουτία:  μισθός 75,5 χιλιάδες ελάχιστο κόστος διαβίωσης 21,2 χιλιάδες

Αγία Πετρούπολη: μισθός 65,4 χιλιάδες, ελάχιστο κόστος διαβίωσης 18,4 χιλιάδες

Η Καρέλια και η Μπασκίρια βρίσκονται στην τελευταία θέση στην κατάταξη της ευημερίας. Στην πρώτη περιοχή, ο μέσος μισθός είναι 44 χιλιάδες, ενώ το ελάχιστο κόστος διαβίωσης είναι 17,9 χιλιάδες ρούβλια. Στη δεύτερη, ο μέσος μισθός είναι 38,3 χιλιάδες και το ελάχιστό κόστος διαβίωσης είναι 15,6 χιλιάδες ρούβλια.