Ρωσία: Η Ομοσπονδιακή Αντιμονοπωλιακή Υπηρεσία επέτρεψε την εξαγορά των Dixy από τη Magnit

Ρωσία: Η Ομοσπονδιακή Αντιμονοπωλιακή Υπηρεσία επέτρεψε την εξαγορά των Dixy από τη Magnit

Η Ομοσπονδιακή Αντιμονοπωλιακή Υπηρεσία (FAS) ικανοποίησε το αίτημα της Tander JSC, η οποία είναι η κύρια θυγατρική εταιρεία της Magnit και της παραχώρησε προκαταρκτική συγκατάθεση για την αγορά του ομίλου Dixy, με την προϋπόθεση να ακολουθούνται οι κανόνες της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού.

 Η συγχώνευση των δύο αλυσίδων λιανικής θα πραγματοποιηθεί μόνο σε δήμους όπου το μερίδιο της Magnit δεν υπερβαίνει το 25%. Συνεπώς, 142 καταστήματα των Dixy σε 53 οικισμούς δεν θα συμπεριληφθούν στη συμφωνία. Αυτό συμβαίνει δεδομένου του νόμου για τον ανταγωνισμό, ο οποίος δεν επιτρέπει το μερίδιο αγοράς των λιανοπωλητών τροφίμων στις τοπικές αγορές να ξεπερνά το 25%.

Επιπλέον, ένας από τους όρους για τη συμφωνία προϋποθέτει την ετοιμότητα της Magnit να αναλάβει πρόσθετες υποχρεώσεις για την πώληση ορισμένων, κοινωνικά σημαντικών, αγαθών, όπως ψωμί, γάλα και κρέας κοτόπουλου, χωρίς περιθώρια κέρδους,  καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους.