Ρωσία: Αυξήθηκε 1,6 φορές το πλεόνασμα εξωτερικού εμπορίου

Ρωσία: Αυξήθηκε 1,6 φορές  το πλεόνασμα εξωτερικού εμπορίου

Το πλεόνασμα του εξωτερικού εμπορίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας τον Ιανουάριο-Ιούλιο αυξήθηκε κατά 1,6 φορές σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 95,5 δις $ ΗΠΑ, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Τελωνειακή Υπηρεσία (FCS).

Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο-Ιούλιο 2021, το συνολικό εξωτερικό εμπόριο της Ρωσίας αυξήθηκε κατά 34,3% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 420,8 δις $ ΗΠΑ. Οι ρωσικές εξαγωγές ανήλθαν σε 258,2 δις $ ΗΠΑ παρουσιάζοντας αύξηση 37,7%.

Οι χώρες εκτός της ΚΑΚ απορρόφησαν το 87,1%, οι χώρες της ΚΑΚ 12,9% των ρωσικών εξαγωγών. Η βάση των ρωσικών εξαγωγών τον Ιανουάριο-Ιούλιο 2021 είναι τα παραδοσιακά προϊόντα καυσίμων και ενέργειας, το μερίδιο των οποίων στη δομή των βασικών εξαγωγών ανήλθε στο 51,7% (τον Ιανουάριο-Ιούλιο 2020-54,2%). Στις εξαγωγές εκτός ΚΑΚ, το μερίδιο αυτών των αγαθών ανήλθε στο 55,7% (τον Ιανουάριο -Ιούλιο 2020 σε 59,1%), στις χώρες ΚΑΚ σε 24,9% (24,3%).

Οι εισαγωγές της Ρωσίας τον Ιανουάριο-Ιούλιο ανήλθαν σε 162,6 δις $ ΗΠΑ και αυξήθηκαν κατά 29,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Οι χώρες εκτός ΚΑΚ αντιπροσωπεύουν το 89,4%, οι χώρες της ΚΑΚ το 10,6%. 8 Στις εισαγωγές, το μεγαλύτερο μέρος καταλαμβάνουν τα μηχανήματα και ον εξοπλισμός με 49,6% (τον Ιανουάριο -Ιούλιο 2020 κάλυπταν το 46,3%). Στις εισαγωγές από χώρες εκτός ΚΑΚ, το μερίδιο αυτών των αγαθών ανήλθε στο 53,1% (τον Ιανουάριο -Ιούλιο 2020 σε 49,4%), από δε τις χώρες ΚΑΚ σε 20,6% (την αντίστοιχη περίοδο 2020 σε 21,6%). Η αξία των εισαγωγών αυτών των προϊόντων αυξήθηκε κατά 38,9% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούλιο πέρυσι, συμπεριλαμβανομένου του μηχανολογικού εξοπλισμού κατά 26,8%, του ηλεκτρικού εξοπλισμού κατά 25,7%, των οργάνων και των οπτικών συσκευών κατά 8,0%. Ο φυσικός όγκος των εισαγωγών αυτοκινήτων και φορτηγών αυξήθηκε κατά 1,8 φορές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσώπευε το 35,8% του ρωσικού εμπορίου τον Ιανουάριο-Ιούλιο 2021(τον Ιανουάριο-Ιούλιο 2020 ήταν 34,8%), οι χώρες ΚΑΚ το 12% (12,9%) και οι χώρες της Ευρασιατικής οικονομικής Ένωσης το 8,8% (8,9%), και οι χώρες Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) το 34,2% (34,5%).

Πηγή: Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα