Περισσότερες από 500 ξένες εταιρείες στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου της Μόσχας

Περισσότερες από 500 ξένες εταιρείες στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου της Μόσχας

Από την 1η Δεκεμβρίου, θα ξεκινήσουν  τις διαπραγματεύσεις τους,  στο Χρηματιστήριο της Μόσχας, οι μετοχές 80 αμερικανικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων και μετοχών του Nasdaq,  όπως Airbnb, Domino's Pizza, Gartner, Motorola Solutions και άλλων.

Από την 1η Νοεμβρίου εισήχθη προς διαπραγμάτευση ο ίδιος αριθμός μετοχών. «Ως αποτέλεσμα, ο αριθμός των μετοχών και των θεματοφυλακών ξένων εταιρειών με τις οποίες οι επενδυτές μπορούν να κάνουν συναλλαγές στο Χρηματιστήριο της Μόσχας θα φτάσει τις 521», σημείωσε η Υπηρεσία Τύπου του Χρηματιστηρίου.

Η πρώτη διαπραγμάτευση σε μετοχές ξένων εταιρειών, που περιλαμβάνονται στον δείκτη S&P 500 του αμερικανικού χρηματιστηρίου, ξεκίνησαν τη διαπραγμάτευσή τους  στο Χρηματιστήριο της Μόσχας, στις 24 Αυγούστου 2020.