Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε να αυξηθούν οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε να αυξηθούν οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε να αυξηθούν και να εξισορροπηθούν κατά το δυνατόν, από περιφέρεια σε περιφέρεια,  οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, όπως έχει ήδη προγραμματιστεί στο διάταγμα του Μαΐου 2012.

Ο ισχυρός άνδρας της Ρωσίας, έδωσε εντολή στην Κυβέρνηση να εξασφαλίσει πρόσθετη χρηματοδότηση και να βοηθήσει τις περιφέρειες να αυξήσουν τους μισθούς του δημόσιου τομέα, για να επιτύχουν τους στόχους του διατάγματος.

Τα διατάγματα του Μαΐου, που εγκρίθηκαν από τον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας το 2012, αύξησαν τους μισθούς στο δημόσιο τομέα κατά 1,8 φορές σε διάστημα 7 ετών. Η μεγαλύτερη αύξηση στους μισθούς ήταν στην εκπαίδευση (2 φορές) και στον τομέα της υγείας, στις κοινωνικές υπηρεσίες (2,1 φορές). Στις μισές, όμως, περιφέρειες, οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων είναι πολύ χαμηλότεροι,  όπως προκύπτει από την έκθεση των ελεγκτών του Λογιστικού Επιμελητηρίου για την αύξηση των μισθών, σε 12 κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, το 2020. Τα ποσοστά για τις ίδιες θέσεις σε διαφορετικές περιοχές διαφέρουν σημαντικά. Αυτό συνέβη λόγω διαφορετικών συστημάτων για τον υπολογισμό και την πληρωμή των μισθών σε ομοσπονδιακό και περιφερειακό επίπεδο.

Σύμφωνα με τον αρχηγό του Κράτους, αυτές οι ανισορροπίες, επιβάλλεται να εξομαλυνθούν, κατά το δυνατόν  και οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων να συνεχίζουν να αυξάνονται με βάση τα διατάγματα του Μαΐου 2012 και επιπροσθέτως λαμβάνοντας υπόψη και τον πληθωρισμό.