16% πάνω η Βιομηχανία Ζαχαροπλαστικής ΦΑΙΔΩΝ ΑΕ

16% πάνω η Βιομηχανία Ζαχαροπλαστικής ΦΑΙΔΩΝ ΑΕ

Με ισχυρή ανάπτυξη γύρω στο 16% έκλεισε το 2021για την Βιομηχανία Ζαχαροπλαστικής ΦΑΙΔΩΝ ΑΕ.

Η ανάπτυξη ήταν μεγαλύτερη των αρχικών προβλέψεων.

Τα συνολικά αποτελέσματα αναμένεται να αποτυπωθούν μέσα στον Ιανουάριο, ώστε να καταγραφεί κατά πόσο επηρεάστηκαν από τη ραγδαία αύξηση των παραγόντων, που διαμορφώνουν το κόστος παραγωγής, όπως οι πρώτες ύλες τα υλικά συσκευασίας και η ενέργεια.  

Παράλληλα, ο δανεισμός της εταιρίας εξακολουθεί να κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Για το 2022 στόχος της ΦΑΙΔΩΝ είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αλλά και η παρουσίαση νέων προϊόντων.