Η εκδήλωση για το μεγάλο εμπορικό κέντρο της Μόσχας

Η εταιρεία  SP ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΑΕ σας καλεί στην εκδήλωση για το μεγάλο εμπορικό κέντρο της Μόσχας. Η πρόσκληση βρίσκεται στο συνημμένο έγγραφο. Παρακαλώ, επιβεβαιώστε με το mail την παρουσία σας.

 Με τιμή,

 Παππάς Κωνσταντίνος,

Διευθύνων Σύμβουλος της

SP ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΑΕ