ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ)

για την ίδρυση γραφείου διευκόλυνσης των θεμάτων που ανακύπτουν στις μεταφορές μεταξύ Ελλάδος – Ρωσίας.

Η πρωτοβουλία αυτή, ως αποτέλεσμα της Ημερίδας με θέμα : «Ο καταλυτικός ρόλος των μεταφορών στην ανάπτυξη

των διμερών εμπορικών σχέσεων Ελλάδας – Ρωσίας» που διοργάνωσε  το Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο  στις

25 Σεπτεμβρίου 2013 στη Θεσσαλονίκη, θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για τα μέλη και τους συνεργάτες του

Επιμελητηρίου παρέχοντας τους τις εξής δυνατότητες: 

  • Στοιχεία επικοινωνίας ναυτικών πρακτόρων, ναυτιλιακών πρακτορείων, εκτελωνιστών, διαμεταφορέων, εξαγωγέων, κ.α.
  • Ενημέρωση για την τιμολογιακή πολιτική του ΟΛΘ
  • Στατιστικά στοιχεία διακίνησης φορτίων λιμένος Θεσσαλονίκης  

 

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2310 593 130,

Υπεύθυνος: κ. Αρβανιτίδης Μιλτιάδης