Το 85,8 των βρώσιμων ελιών που καταναλώνονται στη Ρωσία είναι δυστυχώς Ισπανικές

Σύμφωνα με εμπειρογνώμονες του Ειδικού Αναλυτικού Κέντρου Αγροτικών Επιχειρήσεων "AB-Center" www.ab-centre.ru, η πλειοψηφία των βρώσιμων ελιών, που καταναλώνονται στη Ρωσία είναι Ισπανικές.

Στη Ρωσία καταναλώνονται κυρίως κονσερβοποιημένες ελιές, ενώ οι ελιές σε άλμη ή σε συσκευασίες βάκουμ, όπου υπάρχει και το συγκριτικό πλεονέκτημα των πολύ νόστιμων και ποιοτικών Ελληνικών, κατέχουν πολύ μικρά ποσοστά.

Το 2019 οι παραδόσεις ελιών στη Ρωσική Ομοσπονδία έφτασαν τους 87.500 τόνους και ήταν υψηλότερες από αυτές του 2018 κατά 22%.

Μειώθηκαν, λόγω covid 19, οι παραδόσεις το 2020. Τον Ιανουάριο-Αύγουστο 2020, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019, οι προμήθειες μειώθηκαν κατά 15,0% σε 40,5 χιλιάδες τόνους.

Κυριαρχία των ισπανικών ελιών στη ρωσική αγορά

Το 2019, το μερίδιο των ελιών που εισήχθησαν από την Ισπανία ήταν 85,8%. Η δεύτερη θέση κατακτήθηκε από τους όγκους, που προέρχονταν από τη Λευκορωσία (6,7%). Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λευκορωσία μεταπωλεί κυρίως ισπανικές ελιές, μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι το μερίδιο της Ισπανίας στις συνολικές παραδόσεις βρίσκεται στο 92,0%. Οι ισπανικές ελιές κυριαρχούν στη ρωσική αγορά λόγω της χαμηλότερης τιμής από τα ελληνικά ή ιταλικά προϊόντα. Το μερίδιο των ελιών από την Ελλάδα το 2019 ήταν 3,2%, Ιταλία - 1,1%.

Άποψη

Η διαφορά σχέσης τιμής ποιότητας των Ελληνικών με τις Ισπανικές ελιές γέρνει σαφώς υπέρ των Ελληνικών, αφού η εξαιρετική ποιότητα και νοστιμιά των Ελληνικών ελιών ξεπερνά κατά πολύ την οποιαδήποτε διαφορά τιμής. Συνεπώς οι Ελληνικές ελιές θα μπορούσαν να είχαν πολύ καλύτερη θέση σε αυτή τη μεγάλη αγορά των 87.500 τόνων. Κατά τη γνώμη μας δεν πουλάμε περισσότερες ελιές στη Ρωσία, όχι γιατί οι πραγματικά υπέροχες ελληνικές ελιές είναι ακριβές, αλλά γιατί ποτέ οι καλοί συνεταιρισμοί, οι επιχειρηματίες και το Ελληνικό Κράτος δεν προσέλκυσαν αυτή την τόσο μεγάλη και καλή αγορά με την απαραίτητη προσοχή και τους δικούς της κανόνες.