Ρωσία: Νέοι κανόνες για τη σήμανση των εισαγόμενων και των τοπικών προϊόντων

Από την 1η Ιανουαρίου 2021, νέοι κανόνες σήμανσης θα ισχύουν για τα προϊόντα της ελαφράς βιομηχανίας.

Τα τοπικά προϊόντα θα επισημαίνονται από τον Ρώσο κατασκευαστή και τα εισαγόμενα προϊόντα θα επισημαίνονται από τον εισαγωγέα στη Ρωσική Ομοσπονδία. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στον κανάλι διανομής εισάγουν στο σύστημα πληροφορίες σχετικά με την παραλαβή και την περαιτέρω κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Μόλις αλλάξει ο κάτοχος ενός προϊόντος, αυτό αντικατοπτρίζεται στο σύστημα και ούτω καθεξής έως ότου το προϊόν φτάσει στον τελικό καταναλωτή. Μετά από αυτό, το σύστημα καταγράφει πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση των αγαθών, κατά την κυκλοφορία.

Για τη σήμανση, χρησιμοποιείται ένας δισδιάστατος κώδικας σε μορφή Data Matrix, ο οποίος εφαρμόζεται απευθείας στη συσκευασία ή στην ετικέτα του προϊόντος και περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το προϊόν: όνομα, κατασκευαστή, ημερομηνία, χρόνο και τόπος κυκλοφορίας.

Μέχρι το 2024, στη Ρωσία θα δημιουργηθεί ένα ενοποιημένο εθνικό σύστημα σήμανσης και παρακολούθησης προϊόντων.

Η κυκλοφορία εμπορευμάτων ελαφράς βιομηχανίας χωρίς σήμανση (δερμάτινα ρούχα, πλεκτά ρούχα, παλτά, αδιάβροχα, κλινοσκεπάσματα, λευκά είδη κουζίνας, τραπεζομάντιλα) απαγορεύεται πλέον στη Ρωσία, από την 1η Ιανουαρίου 2021. Ταυτόχρονα, μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2021, οι συμμετέχοντες στο κανάλι διανομής αυτών των αγαθών θα μπορούν να επισημάνουν τα αποθέματα που δεν έχουν πωληθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021. Αυτό καθίσταται σαφές σε κυβερνητικό διάταγμα της 31ης Δεκεμβρίου 2019.

Η διαδικασία επισήμανσης αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα:

Ο Ρώσος κατασκευαστής, διανομέας ή εισαγωγέας εγγράφεται στο σύστημα. Η εγγραφή είναι δωρεάν.

  1. Ο κατασκευαστής, ο διανομέας ή ο εισαγωγέας στη Ρωσική Ομοσπονδία παραγγέλνει έναν ψηφιακό κωδικό στο GIS MT και βάζει έναν μοναδικό κωδικό στο προϊόν.
  2. Με τον ψηφιακό κωδικό - τον κωδικό σήμανσης, καταγράφεται η ροή σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Από το εργοστάσιο στον καταναλωτή ή από την εισαγωγή στο κανάλι διανομής έως και τον τελικό καταναλωτή.
  3. Ο κωδικός σαρώνεται κατά την πώληση στο ταμείο. Πληροφορίες σχετικά με την απόσυρση του προϊόντος από την κυκλοφορία μεταδίδονται στο σύστημα.
  4. Ο καταναλωτής αξιοποιώντας κάποια εφαρμογή στο κινητό του μπορεί να λάβει όλες τις πληροφορίες για το προϊόν και να ελέγξει τη νομιμότητά του.

Έως το 2024, σχεδόν όλα τα καταναλωτικά αγαθά που θα κατασκευάζονται, θα εισάγονται και θα πωλούνται στη Ρωσική Ομοσπονδία πρέπει να σημανθούν. Όλοι οι συμμετέχοντες στην εφοδιαστική αλυσίδα θα ανταλλάσσουν μεταξύ τους μόνο ηλεκτρονικά έγγραφα.