Αυξημένες κατά 13,3% οι Ελληνικές εξαγωγές στη Ρωσία

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, αύξηση από 76,20  σε 86,36 εκατομμύρια ευρώ (+13,3%) παρουσιάζουν οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Ρωσική Ομοσπονδία, το πρώτο εξάμηνο του 2021, έναντι της ίδιας περιόδου του 2020 ενώ χωρίς τα ενεργειακά προϊόντα καταγράφεται αύξηση κατά 14,96%.

Οι ελληνικές εξαγωγές  (161,4 εκατομμύρια ευρώ το 2020) αφορούσαν κατά κύριο λόγο ακατέργαστα καπνά, σωλήνες από χαλκό ηλεκτρ. συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας, απορρίμματα χαλκού, εμπιστευτικά προϊόντα, χρώματα επίχρισης των οποίων η συμμετοχή στο σύνολο της εξαγωγικής αξίας του πρώτου  εξαμήνου ανήλθε στο 34,18%.

Μειώσεις εξαγωγών μεταξύ των δύο εξαμήνων  κατεγράφησαν στα ακόλουθα προϊόντα: κατεργασμένα ορυκτέλαια (-54,8%), μηχανικές συσκευές (-36,7%), φάρμακα (-35,3%),  προϊόντα με υψηλή συμμετοχή στην αξία των εξαγωγών αλλά με μικρότερες μειώσεις, όπως ηλεκτρικές συσκευών ενσύρματης τηλεφωνίας (-18,9%), εμπιστευτικά προϊόντα (-11,0%), συνδετικά πυρήνων χυτηρίου (-9,5%) και σωλήνες χαλκού (-3,5%).

Αυξήσεις εξαγωγών μεταξύ των δύο εξαμήνων κατεγράφησαν στα ακόλουθα προϊόντα: σκάφη αναψυχής (+4.992,3%), ηλεκτ. συσσωρευτές (+1.490,6%), χρωστικές ύλες (+170,9%), απορρίμματα χαλκού (+146,8%), ρητίνες-πολυουρεθάνες (+103,3%), λαχανικά παρασκευασμένα (+73,7%), καπνά ακατέργαστα (+35,4%), ενώ τα μεταλλεύματα πολύτιμων μετάλλων ή εμπλουτισμένων από αυτά, με σημαντική παρουσία το 2021, δεν είχαν καταγράψει εξαγωγές το α΄εξάμηνο 2020.

Ειδικά για τα γουναρικά, τα οποία από δεκαετίας συνιστούσαν τον πρώτο εξαγωγικό μας κωδικό στη ρωσική αγορά, παρότι οι εξαγωγές α΄εξαμήνου 2021 αυξήθηκαν κατά 31,5% έναντι του α΄εξαμήνου 2020, είναι πολύ χαμηλά σε αξία (2,2 εκ.) αφού προ πανδημίας το 2018 και το 2019,  οι εξαγωγές γουναρικών είχαν ανέλθει στα 47,9 και 44,8 εκατομμύρια ευρώ αντιστοίχως, συνιστώντας τον πρώτο μας κωδικό.

Αύξηση παρουσιάζουν και οι ελληνικές εισαγωγές από τη Ρωσική Ομοσπονδία (συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών προϊόντων) από 1,49 δις ευρώ το α΄εξάμηνο 2020, σε 1,62 δις ευρώ το α΄εξάμηνο 2021 (+8,67),  εξαιρουμένων δε των ενεργειακών, η αύξηση ανέρχεται σε 29,55%.

Οι ελληνικές εισαγωγές (2.933,5 εκατομμύρια ευρώ το 2020), ήταν ανελαστικές ως προς τα ενεργειακά προϊόντα (κυρίως ορυκτέλαια και φυσικό αέριο), τα οποία συμμετείχαν κατά 81% στο σύνολο της εισαγωγικής αξίας α’ εξαμήνου, αλλά και ως προς τα αγροτικά (καλαμπόκι, σιτάρι-σιμιγδάλι), τα οποία συμμετείχαν μόλις κατά 2,4%, περιλαμβάνονταν όμως μεταξύ των πρώτων επτά  κωδικών.

Αυξήσεις εισαγωγών μεταξύ των δύο εξαμήνων κατεγράφησαν στα ακόλουθα προϊόντα: οπτάνθρακα (+13.655%), καλώδια-σχοινιά από σίδηρο (11.660,0%), καλαμπόκι (+1.748,2%), θείο (+1.007,7%), πολυμερή αιθυλενίου (+379,8%), άνυδρη αμμωνία (+217,2%), σύρματα από αργίλιο (+142,9%), σιτάρι και σμιγάδι (+99,3%), αέριους υδρογονάνθρακες (+98,9%) και λιθάνθρακες (43,3%).

Μειώσεις εισαγωγών μεταξύ των δύο εξαμήνων κατεγράφησαν στα ακόλουθα προϊόντα: απορρίμματα σιδήρου (-68,4%), πολυμερή προπυλενίου (-37,1%), χαρτί-χαρτόνια κραφτ (-16,7%), ορυκτέλαια κατεργασμένα (-8,2%) και ακατέργαστα (-7,9%).

 

Πηγή: Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα