Ρωσία: Ξεπερνά κατά πολύ τις προβλέψεις και προς το θετικότερο η εκτέλεση του Προϋπολογισμού

Οι εισπράξεις εσόδων στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό υπερβαίνουν τις προβλέψεις αφού στο 9μηνο 2021, τα έσοδα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 17,9 τρις ρούβλια, που ισοδυναμούν με το 95,5% του προβλεπόμενου ετήσιου όγκου και 35,6% υψηλότερα από τα έσοδα την ίδια περίοδο πέρυσι.

Οι δαπάνες του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού για το 9μηνο 2021 αυξήθηκαν κατά 1,4 τρις ρούβλια σε σύγκριση με την ίδια περίοδο 2020 (76,6% των εγκεκριμένων ετήσιων όγκων).

Τα έσοδα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021 είναι υψηλότερα από ανάλογα την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους κατά 4,7 τρις ρούβλια.

Ειδικότερα, τα έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αυξήθηκαν κατά 2,7 τρις ρούβλια, ενώ τα έσοδα από προϊόντα και υπηρεσίας εκτός πετρελαίου και φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά 2 τρις ρούβλια.

Τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, ο όγκος των πρόσθετων εσόδων από πετρέλαιο και φυσικό αέριο ανήλθε σε 1,8 τρις ρούβλια μειωμένος κατά 0,2 τρις ρούβλια σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2020 με τη μέση τιμή του πετρελαίου Urals για τους 9 μήνες του 2021 και του 2020 σε 66 και 40,8 $ ΗΠΑ το βαρέλι. αντίστοιχα.

Οι δαπάνες του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού το 9μηνο 2021 αυξήθηκαν κατά 1.425,4 δις ρούβλια. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η εκτέλεση του την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021 ανήλθε στο 69,6% του εγκεκριμένου ετήσιου όγκου. Αύξηση του ρυθμού εκτέλεσης του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού κατά το τρέχον έτος παρατηρείται πρακτικά σε όλες τις ενότητές του.

Το υψηλότερο επίπεδο απόδοσης σημειώνεται στην ενότητα "Κοινωνική πολιτική" (79,8% των ετήσιων δεικτών), το χαμηλότερο στην ενότητα "Φυσική αγωγή και αθλητισμός” (56,1%).

Πηγή: Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα