ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Άμεσες οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στη βιομηχανία

Άμεσες επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στη βιομηχανία: κίνδυνος απώλειας αγορών και αυξήσεις τιμών

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) δημοσιοποιεί σήμερα τις προτάσεις του για την έμπρακτη ενίσχυση των μεταποιητικών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την αύξηση των τιμολογίων ενέργειας, καθώς και τα αποτελέσματα έρευνας γνώμης για τις επιπτώσεις των συγκεκριμένων αυξήσεων στηνκαθημερινή λειτουργία και στην ανταγωνιστικότητά τους.

 

Δήλωση του Προέδρου του ΣΒΕ κ. Αθανάσιου Σαββάκη

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας γνώμης, ο Πρόεδρος του ΣΒΕ κ. Αθανάσιος Σαββάκης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η έρευνα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) για τις επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα και στην καθημερινή λειτουργία των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων εξ΄αιτίας της αύξησης των τιμών στα τιμολόγια ενέργειας, καταγράφει σημαντικές αυξήσεις από 20% έως και 40% στο κόστος παραγωγής της βιομηχανίας, στις τιμές πρώτων υλών και ενδιαμέσων προϊόντων, καθώς και στο κόστος μεταφοράς.

Μαζί με τη μείωση των εξαγωγών που επίσης καταγράφεται στην έρευνα, είναι προφανής ο κίνδυνος απώλειας σημαντικών αγορών του εξωτερικού, με αρνητικές συνέπειες στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και φυσικά στη διακράτηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

Για να μην επαληθευτούν οι δυσοίωνες προβλέψεις των επιχειρήσεων για το άμεσο χρονικό διάστημα, ο ΣΒΕ προτείνει συγκεκριμένα μέτρα, που οδηγούν σε μείωση του κόστους ενέργειας για τη βιομηχανία και σε διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Βεβαίως, την τελευταία τριετία έχουν ληφθεί πολλές ευνοϊκές αποφάσεις που έχουν ενισχύσει έμπρακτα την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. Οι συγκεκριμένες αποφάσεις είχαν σημαντικά αποτελέσματα που υποβοήθησαν τις επιχειρήσεις, ειδικά κατά την περίοδο της πανδημίας.

Σε κάθε περίπτωση, τα μέτρα ενίσχυσης που θα ληφθούν από την Κυβέρνηση δεν θα πρέπει να θέσουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, και για το λόγο αυτό θα πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά οι σχετικές δημοσιονομικές επιπτώσεις τους.»

 

Οι προτάσεις του ΣΒΕ

 

Α         Θεσμικές παρεμβάσειςενεργειακής πολιτικής και αναβάθμιση υποδομών:

 1. Επανεξέταση του ενεργειακού μείγματος της χώρας, ώστε να επιτυγχάνονται οι χαμηλότερες δυνατές τιμές
 2. Επίσπευση του θεσμικού πλαισίου διαμόρφωσης και εφαρμογής αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ.
 3. Αναβάθμιση των υποδομών του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα υποδοχής και διανομής νέας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, που μπορεί να παραχθεί από τη βιομηχανία με τη χρήση π.χ. φωτοβολταϊκών στοιχείων.
 4. Θεσμοθέτηση προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας για τη βιομηχανία, όπως για παράδειγμα αντικατάσταση ενεργοβόρου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και ενεργειακή αναβάθμιση κάθε είδους εγκαταστάσεων, με έμφαση στις εγκαταστάσεις παραγωγής.
 5. Νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη διεύρυνση και άμεση λειτουργία των ενεργειακών κοινοτήτων, για την ευχέρεια εγκατάστασηςvirtualnetmetering και για την υπογραφή διμερών συμβολαίων.
 6. Πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών για επιχειρήσεις που υιοθετούν τη διαδικασία netmetering.
 7. Σχεδιασμός προγράμματος υποστήριξης του πράσινου μετασχηματισμού των εγχώριων μεταποιητικών επιχειρήσεων, το οποίο θα ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.

 

Β         Μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα μέτρα:

 1. Άμεση ενίσχυση των ενεργοβόρων βιομηχανιών, με επιδότηση που θα είναι προσαρμοσμένη ανά επαγγελματικό κλάδο, ανάλογα με τη βαρύτητα του ενεργειακού κόστους στη λειτουργία της επιχείρησης.
 2. Θεσμοθέτηση διαδικασίας εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος σε περισσότερες από έξι (6) δόσεις.
 3. Καθιέρωση της υποχρεωτικότητας σταθερών τιμολογίων για τους μικρούς καταναλωτές.
 4. Θεσμοθέτηση της διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ με διμερή συμβόλαια, δηλαδή εκτός Χρηματιστηρίου.

 

Τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας:

Τα βασικά αποτελέσματα από την έρευνα, είναι:

 1. Το 88% των επιχειρήσεων έχει δεχθεί αύξηση στα τιμολόγια ενέργειας σε ποσοστό μεγαλύτερο από 40%.

 

 1. Οι πρόσφατες αυξήσεις στα τιμολόγια ενέργειας έχουν αυξήσει σε ποσοστό από 20% έως 40% :
 • Το κόστος παραγωγής για περισσότερεςαπό μία στις πέντε επιχειρήσεις (22%)
 • Τι τιμές των πρώτων υλών για μία στις τρεις επιχειρήσεις (31%)
 • Τι τιμές των ενδιάμεσωνπροϊόντων για μία στις τέσσερις επιχειρήσεις (25%)
 • Τις δαπάνες μεταφοράς των προϊόντων για μία στις πέντε επιχειρήσεις (19%)

 

 1. Περισσότερες από τρεις στις δέκα επιχειρήσεις (33%) δεν έχουν μετακυλίσει τις αυξήσεις στους πελάτες τους, ενώ σε μετακύλιση των αυξήσεων έχουν προβεί περισσότερες από τις πέντε στις δέκα επιχειρήσεις. (57%)

 

 1. Οι προβλέψεις των επιχειρήσεων για τις τιμές ενέργειας στο επόμενο εξάμηνο είναι δυσοίωνες:
 • Πέντε στις δέκα (50%) δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με σήμερα,
 • μία στις τρεις (31%) προβλέπουν ότι θα αυξηθούν περαιτέρω, ενώ,
 • μόνο μία στις δέκα (11%) προβλέπει μείωση τιμολογίων ενέργειας.
 1. Τέλος, στην ερώτηση τι θα συμβεί στην περίπτωση περαιτέρω αύξησης των τιμών ενέργειας στο επόμενο εξάμηνο, οι επιχειρήσεις του δείγματος προβλέπουν μείωση από 10% έως 20%:
 • Στις πωλήσεις: μία στις πέντε επιχειρήσεις, (19%)
 • Στις εξαγωγές μία στις τέσσερις επιχειρήσεις, (25%) και,
 • Στα κέρδη μία στις τέσσερις επιχειρήσεις. (25%)

 

Το σύνολο των αναλυτικών απαντήσεων βρίσκεται τους πίνακες που ακολουθούν:

 

Ποσοστό αύξησης στα τιμολόγια ενέργειας των επιχειρήσεων

έως 5%

5% – 10%

10% – 20%

20 – 40%

περισσότερο από 40%

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΥΞΗΘΕΙ

0

0

1%

11%

88%

0%

 

Οι πρόσφατες αυξήσεις στα τιμολόγια ενέργειας ΕΧΟΥΝ ΑΥΞΗΣΕΙσε ποσοστό:

 

έως 5%

5% – 10%

10% – 20%

20 – 40%

περισσότερο από 40%

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΥΞΗΘΕΙ

Το κόστος παραγωγής

17%

17%

25%

22%

17%

3%

Τις τιμές των πρώτων υλών

6%

17%

19%

31%

25%

3%

Τις τιμές των ενδιαμέσων προϊόντων

11%

19%

22%

25%

19%

3%

Τις δαπάνες μεταφοράς των προϊόντων

6%

25%

3%

19%

14%

6%

 

«Μετακύλιση» των αυξήσεων στους πελάτες των επιχειρήσεων:

 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΓ/ΔΑ

Προβήκατε σε «μετακύλιση» των αυξήσεων στους πελάτες σας;

57

33

10%

 

 

Προβλέψεις για τις τιμές ενέργειας το επόμενο εξάμηνο:

ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ

ΘΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ

ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΕ ΣΗΜΕΡΑ

ΔΓ/ΔΑ

31%

11%

50%

8%

 

Image
Μείνετε Ενημερωμένοι

Το Ελληνο Ρωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο στοχεύει στην συνεχή προώθηση των αμοιβαίων οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ρωσικής Ομοσπονδίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

κα Σοφία Ηλιάδη τηλ. 210 69 81 127, e-mail. secretary@hrcc.gr
κ. Κωνσταντίνος Πορτοκάλης τηλ. 2310 556 989 κιν. 6979-267127 e-mail.info@hrcc.gr