ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ο ρόλος του Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κατά τη διάρκεια της Ρωσο-ουκρανικής κρίσης

Αγαπητά μέλη του Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, που εξελίσσεται η Ρωσοουκρανική κρίση, το Επιμελητήριο μας, περισσότερο από ποτέ, κατανοώντας τον πολύτιμό του ρόλο και τη σημαντική του ευθύνη, θέτει ως κυριότερό του σκοπό και αποστολή την αρωγή και υποστήριξη των Ελλήνων επιχειρηματιών, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και αντίστροφα.
Τα έμπειρα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των συνεργατών του Επιμελητηρίου μας είναι έτοιμα, στα πλαίσια του δυνατού, να βοηθήσουν και προσφέρουν λύσεις στα πολύπλοκα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ελληνικές επιχειρήσεις, λόγω των κυρώσεων των αντιμέτρων και των άλλων δυσεπίλυτων ζητημάτων που ανέκυψαν για τους επιχειρηματίες της Ελλάδας σε σχέση με τις δράσεις τους στην περιοχή και αντίστροφα.
Image
Μείνετε Ενημερωμένοι

Το Ελληνο Ρωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο στοχεύει στην συνεχή προώθηση των αμοιβαίων οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ρωσικής Ομοσπονδίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

κα Σοφία Ηλιάδη τηλ. 210 69 81 127, e-mail. secretary@hrcc.gr
κ. Κωνσταντίνος Πορτοκάλης τηλ. 2310 556 989 κιν. 6979-267127 e-mail.info@hrcc.gr