17 Σεπτεμβρίου 2020 WEBINAR

Διαδικτυακό Σεμινάριο (webinar) με θεματολογία που αφορά την αγορά τροφίμων στη Ρωσία

5 Νοεμβρίου 2020 WEBINAR

Διαδικτυακό Σεμινάριο (webinar) με θεματολογία που αφορά την Οι τουριστικές σχέσεις των δύο χωρών
Image

15 Οκτωβρίου 2020 WEBINAR

Διαδικτυακό Σεμινάριο (webinar) με θεματολογία που αφορά την αγορά φαρμάκων στη Ρωσία

19 Νοεμβρίου 2020 WEBINAR

Διαδικτυακό Σεμινάριο (webinar) με θεματολογία που αφορά την Οι οικονομικές και οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών (Διακρατικές συμφωνίες, νομικό καθεστώς, τελωνειακές διαδικασίες κλπ.).
Πληροφορίες
ΠληροφορίεςΚώστας Πορτοκάληςinfo@hrcc.gr
+30 2310 556 989 (213)

29 Οκτωβρίου 2020 WEBINAR

Διαδικτυακό Σεμινάριο (webinar) με θεματολογία που αφορά την Η αγορά γούνας στη Ρωσία

14-15 Δεκεμβρίου 2020 Γενικό Συνέδριο

Γενικό Συνέδριο στην Αθήνα με θεματολογία την Ανάπτυξη των Διμερών Εμπορικών, Επενδυτικών και Οικονομικών Σχέσεων Ελλάδας-Ρωσίας