Η Κίνα κατακτά το Διάστημα

Η Κίνα με όλο και αυξανόμενη ταχύτητα ορμά στο Διάστημα. Το 2013 σχεδιάζει να τοποθετήσει σε τροχιά 20 διαστημικές συσκευές. Σε περίπτωση επιτυχίας θα ξεπεράσει τη Ρωσία και τις ΗΠΑ ως προς αυτό τον δείκτη.Συγκεκριμένα, κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους η Κίνα σχεδιάζει να εκτοξεύσει ένα κατασκοπευτικό δορυφόρο στη Σελήνη.

Read more http://greek.ruvr.ru/2013_01_25/102421282/