Ενημέρωση σχετικά με τις εξαγωγές στη Ρωσική Ομοσπονδία/Τελωνειακή Ενωση

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Αθήνα   13 -  09   -  2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                             Αριθ. Πρωτ.      3449/110565

                    ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                                          

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ                                            ΠΡΟΣ:       Π.Δ

Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ                                 

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΛΠ.                                                                           

Ταχ.Δ/νση: Αχαρνών 2 Αθήνα 10176                                  

Πληρ.: Α. Μπάου          

Τηλ.  : 2102125709 fax 2108229188                                     

e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                                     

 ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με τις εξαγωγές στη Ρωσική Ομοσπονδία/Τελωνειακή Ενωση

             Σε συνέχεια της επίσκεψης των κ.κ. Γ.Γ Αγρ. Πολιτικής & Διεθνών Σχέσεων και Αν. Προϊστ/νου της Γ.Δ Κτηνιατρικής Δ. Μελά και Θ. Αλεξανδρόπουλου στην έδρα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Κτηνιατρικής και Φυτοϋγειονομικής Επίβλεψης της Ρωσικής Ομοσπονδίας σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1)Με πρωτοβουλία του Γ.Γ ΑΠ&ΔΣ ήδη έγινε ενημέρωση των εταιρειών εξαγωγών γαλακτοκομικών/τυροκομικών προϊόντων την Πέμπτη 5-9-2013 για τις απαιτήσεις της εν λόγω υπηρεσίας σχετικά με τις εξαγωγές στη Ρωσική Ομοσπονδία/Τελωνειακή Ενωση (ΡΟ/ΤΕ). Ανάλογες ενημερώσεις προετοιμάζονται και για τις εταιρείες εξαγωγών προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας και κρεατοσκευασμάτων, για τον προγραμματισμό των οποίων θα ενημερωθείτε το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να κληθούν οι ενδιαφερόμενες εταιρείες να συμμετέχουν.

 2)Σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε και ανεξάρτητα από τις πολιτικές πτυχές της προηγηθείσας επιθεώρησης, απαιτείται πριν από όλα, η σύνταξη απάντησης εκ μέρους των ελληνικών επιχειρήσεων όπως και των ελληνικών υπηρεσιών επί των αναφερομένων στην προκαταρκτική έκθεση της εν λόγω υπηρεσίας, η οποία σας έχει κοινοποιηθεί. Για την απάντηση αυτή ήδη έχει τεθεί προθεσμία (μέχρι 13-9-2013) η οποία παρατείνεται με το παρόν μέχρι 20-9-2013, ώστε να υπάρξει ο αναγκαίος χρόνος κατάρτισης της τελικής απάντησης από την υπηρεσία μας και αποστολή στη Ρωσική πλευρά μέχρι 30-09-2013. Υπογραμμίζεται από πλευράς μας ότι επιχείρηση της περιοχής σας την οποία καλέσατε εγγράφως να απαντήσει στην εν λόγω έκθεση μέχρι 20-9-2013 και δεν απάντησε, θα θεωρηθεί ότι δεν ενδιαφέρεται πλέον να διατηρηθεί στον κατάλογο της ρωσικής υπηρεσίας και η υπηρεσία μας με έγγραφό της θα ζητήσει να διαγραφεί.

 Ανάλογη θα είναι η πρακτική και για τις επιχειρήσεις που, αν και είναι εγγεγραμμένες στο ρωσικό κατάλογο, δεν ανήκουν στις επιθεωρηθείσες από τη ρωσική υπηρεσία επιχειρήσεις και οι οποίες, όταν κληθούν από πλευράς σας να αποδείξουν τη συμμόρφωσή τους προς τις απαιτήσεις της ΡΟ/ΤΕ, δεν θα το πράξουν. Η προθεσμία και στην περίπτωση αυτή είναι η 20-9-2013, πέραν της οποίας η υπηρεσία μας θα ζητήσει με έγγραφό της προς τη ρωσική υπηρεσία να τις διαγράψει από τον κατάλογό της.

 3)Στα πλαίσια της ενημέρωσης, η ρωσική υπηρεσία δήλωσε ότι η διαδικασία που θα εφαρμοστεί εφεξής, προκειμένου να επαναδιενεργηθούν οι εξαγωγές από τη χώρα μας προς την ΤΕ, διαφοροποιείται, ανάλογα αν οι εταιρείες α)ήταν εγγεγραμμένες στον κατάλογο που τηρεί ή β)αν δεν ήταν (νέες εταιρείες που ενδιαφέρονται να εξάγουν).

α)Για τις ήδη εγγεγραμμένες επιχειρήσεις η διαδικασία που τέθηκε, προβλέπει τα ακόλουθα με ευθύνη τους:

αα)να ενημερωθούν για τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΤΕ από τον ιστότοπο της ρωσικής υπηρεσίας,

ββ)να ενημερωθούν για τις επιχειρήσεις πρώτων υλών χωρών μελών της Ε.Ε., οι οποίες είναι εγκεκριμένες από τη ρωσική υπηρεσία για εισαγωγές στην ΤΕ, επίσης από τον ιστότοπο της ρωσικής υπηρεσίας,

γγ)να καταρτίσουν σύστημα με το οποίο θα προσαρμοστεί η παραγωγή των προϊόντων που επιθυμούν να εξαγάγουν στην ΤΕ με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΤΕ, τροποποιώντας ανάλογα τα συστήματα ιχνηλασιμότητας, HACCP κλπ. τα οποία εφαρμόζουν,

δδ)να ενημερώσουν σχετικά τις αρμόδιες αρχές επισήμων ελεγχων (Τμήματα Κτηνιατρικής των ΠΕ ή Περιφερειακές Δ/νσεις του ΕΦΕΤ) για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας.

Οι αρμόδιες αρχές επισήμων ελέγχων, όταν ενημερωθούν από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για τα παραπάνω, διενεργούν επίσημο έλεγχό τους για την εξακρίβωση της προσαρμογής τους στις απαιτήσεις της ΤΕ, γνωστοποιώντας τις ημερομηνίες και στην υπηρεσία μας, προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα και δικής τους συμμετοχής στον επικείμενο έλεγχο. Στόχος της υπηρεσίας μας είναι οι εν λόγω επίσημοι έλεγχοι να ξεκινήσουν αμέσως μόλις οι επιχειρήσεις γνωστοποιήσουν την ολοκλήρωση της προετοιμασίας τους και να περατωθούν μέχρι 30-11-2013. Μετά το πέρας κάθε ελέγχου ο οποίος απέβη ευνοϊκός για κάθε επιχείρηση, οι αρμόδιες αρχές επισήμων ελέγχων συντάσσουν έκθεση, την οποία αποστέλλουν στην υπηρεσία μας, με την οποία πιστοποιείται η τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας της ΤΕ από τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Η υπηρεσία μας ακολούθως, συντάσσει την τελική έκθεση, στην οποία ενσωματώνει τις εκθέσεις επισήμων ελέγχων, την οποία αποστέλλει προς τη ρωσική υπηρεσία.

Μετά την παραλαβή της τελικής έκθεσης η ρωσική υπηρεσία δήλωσε ότι σε χρόνο που η ίδια θα καθορίσει, θα διενεργήσει εκ νέου επιθεώρηση δειγματοληπτικά σε ελληνικές επιχειρήσεις. Η συντόμευση του χρόνου της επιθεώρησης εξαρτάται από την ποιότητα των εγγράφων των ελληνικών υπηρεσιών και των επιχειρήσεων, με τα οποία τεκμηριώνονται οι συμμορφώσεις ενώ η επανέναρξη των ελληνικών εξαγωγών εξαρτάται από την πιστοποίηση των συμμορφώσεων προς τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΤΕ από τους ρώσους επιθεωρητές κατά τη δεύτερη επιθεώρηση.

β)Για τις μη εγγεγραμμένες (νέες) επιχειρήσεις η διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη και αυτά που τέθηκαν από ρωσικής πλευράς, προβλέπει την εφαρμογή των παραπάνω αναφερομένων σημείων αα), ββ), γγ) και δδ) και επιπλέον την υποβολή αίτησης στο αρμόδιο Τμήμα Κτηνιατρικής, με την οποία θα δηλώνουν την επιθυμία τους να εξαγάγουν προϊόντα τους στην ΤΕ και τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της.

Τα Τμήματα Κτηνιατρικής, μετά την παραλαβή της αίτησης την διαβιβάζουν προς την υπηρεσία μας, η οποία στη συνέχεια την προωθεί προς τη ρωσική υπηρεσία. Η εν λόγω υπηρεσία, όπως ανακοίνωσε, θα αποστείλει στη συνέχεια συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, το οποίο η επιχείρηση θα κληθεί να απαντήσει, ενδεχομένως περισσότερες της μιας φορές, ανάλογα αν η ρωσική υπηρεσία κρίνει ότι απαιτούνται επιπλέον διευκρινίσεις. Όταν περατωθεί και αυτή η διαδικασία, τότε η ρωσική υπηρεσία θα προγραμματίσει επιθεώρηση των νέων αυτών επιχειρήσεων, προκειμένου να τις εγγράψει στον κατάλογο που τηρεί και να καταστεί δυνατή η έναρξη των εξαγωγών από μέρους τους. Σημειώνεται ότι όπως δήλωσε η ρωσική υπηρεσία κατά την παραπάνω διενεργηθείσα επίσκεψη, έχει ήδη προγραμματίσει τις επιθεωρήσεις της σε τρίτες χώρες για το υπόλοιπο 2013 και για το 2014, πράγμα που σημαίνει ότι οι επιθεωρήσεις των νέων επιχειρήσεων προγραμματίζονται κατά τη διάρκεια του έτους 2015. Ωστόσο από ελληνικής πλευράς, θα καταβληθεί προσπάθεια η ρωσική υπηρεσία να συμπεριλάβει στις επιθεωρήσεις των ήδη εγγεγραμμένων επιχειρήσεων, νέες επιχειρήσεις που θα γνωστοποιήσουν την προετοιμασία τους και θα έχουν απαντήσει στα σχετικά ερωτηματολόγια.

 4)Στην υπόθεση της επανέγκρισης των επιχειρήσεων της χώρας μας αλλά και της δημιουργίας των καλύτερων συνθηκών για την έγκριση και νέων επιχειρήσεων για εξαγωγές στην ΤΕ θα συνδράμουν οι θεματικές ημερίδες (για προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας, κρεατοσκευάσματα και γαλακτοκομικά/τυροκομικά), τις οποίες έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα πραγματοποιήσει η υπηρεσία μας. Οι ακριβείς ημερομηνίες πραγματοποίησης των παραπάνω ημερίδων, στις οποίες θα καταβληθεί προσπάθεια να παρουσιαστούν οι βασικές αρχές ενός συστήματος παραγωγής που καλύπτει τη νομοθεσία της ΤΕ, θα γνωστοποιηθούν, αφού προηγουμένως ολοκληρωθούν οι συνεργασίες με τους αντίστοιχους επαγγελματικούς φορείς.

 5)Σε ότι αφορά ζητήματα πιστοποίησης των ελληνικών προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας τα οποία εξάγονται προς την ΤΕ ως αποστολές συγκροτούμενες από διαφορετικές παρτίδες, ήτοι προϊόντα προερχόμενα από διαφορετικές εκμεταλλεύσεις της χώρας μας, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

α)οι κτηνίατροι των ΠΕ, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη διενέργεια των ελέγχων στις επιχειρήσεις των περιοχών τους θα εκδίδουν προκαταρκτικό υγειονομικό πιστοποιητικό, το οποίο θα συνοδεύει τη συγκεκριμένη παρτίδα. Ο τύπος του εν λόγω πιστοποιητικού μελετάται ήδη από την υπηρεσία μας και θα αναφέρεται σε όσα απαιτεί η νομοθεσία της ΤΕ για το συγκεκριμένο προϊόν. Εξυπακούεται ότι η υπογραφή και έκδοση του πιστοποιητικού θα διενεργείται μόνο στην περίπτωση που πράγματι η επιχείρηση τεκμηριώνει την τήρηση της νομοθεσίας αυτής. Υπογραμμίζεται ότι η τεκμηρίωση αυτή πρέπει να αποδεικνύεται και από πλευράς της αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία πρέπει να διενεργεί τακτικά τις αναγκαίες επιθεωρήσεις, να λαμβάνει τα προβλεπόμενα δείγματα και γενικά να διασφαλίζει την τήρηση της νομοθεσίας της ΤΕ.

β)Η επιχείρηση-συσκευαστήριο πριν συγκροτήσει την αποστολή προς την ΤΕ πρέπει να βεβαιωθεί ότι διαθέτει τα προκαταρκτικά υγειονομικά πιστοποιητικά για κάθε παρτίδα που θα την συγκροτήσουν. Ακολούθως, πριν προωθήσει τα προϊόντα της στο αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής, υποχρεούται να ενημερώσει εγκαίρως το Τμήμα Κτηνιατρικής το οποίο έχει την έδρα του στην έδρα του τελωνείου. Σημειώνεται εδώ ότι η αναγραφόμενη με ευθύνη της επιχείρησης διατηρησιμότητα των προϊόντων γίνεται με βάση την ημερομηνία κατά την οποία εκδόθηκε το προκαταρκτικό υγειονομικό πιστοποιητικό που αφορά την κάθε συγκεκριμένη παρτίδα.

γ)Με τη σειρά του, το Τμήμα Κτηνιατρικής, όταν ενημερωθεί, πρέπει να διαθέσει κτηνίατρό του, ο οποίος θα εκδώσει το τελικό υγειονομικό πιστοποιητικό της αποστολής, λαμβάνοντας υπόψη τα προκαταρκτικά πιστοποιητικά που εκδόθηκαν για κάθε παρτίδα που την συγκροτούν, τα οποία και θα επισυνάπτονται σε αυτό. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην τήρηση των ημερομηνιών, ώστε να μην υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ της ημερομηνίας σφράγισης του εμπορευματοκιβωτίου από το τελωνείο και της ημερομηνίας έκδοσης του υγειονομικού πιστοποιητικού.

 6)Σε ότι αφορά τις εργαστηριακές εξετάσεις η ρωσική πλευρά κατέστησε σαφές ότι αφενός πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΤΕ, αλλά για το θέμα της συχνότητας διενέργειάς τους δεν έθεσε συγκεκριμένους όρους. Το θέμα αυτό ίσως καλυφθεί μέσω του προαναγγελθέντος πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ Γ.Δ Κτηνιατρικής και της ρωσικής υπηρεσίας. Εν τούτοις, έγινε εξίσου σαφές ότι στην περίπτωση κατά την οποία κάποιο αποτέλεσμα υπερβαίνει τις ανώτατες επιτρεπτές τιμές για κάποια παράμετρο της νομοθεσίας της ΤΕ, η αρμόδια υπηρεσία της χώρας μας πρέπει να διεξαγάγει διαδοχικούς ελέγχους στις επόμενες 10 παρτίδες των προϊόντων της συγκεκριμένης επιχείρησης με αρνητικό αποτέλεσμα. Εξυπακούεται ότι αυτοί οι επανέλεγχοι πρέπει να τεκμηριώνονται κατάλληλα.

 Υστερα από τα παραπάνω παρακαλείσθε να ενημερώσετε τις επιχειρήσεις αρμοδιότητάς σας για το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου και να τηρήσετε τις προβλεπόμενες προθεσμίες ώστε να επιτευχθεί η άρση των προσωρινών περιορισμών για τις εξαγωγές προς την ΤΕ.

 Για κάθε νεότερη πληροφόρηση, η υπηρεσία μας θα σας ενημερώσει το συντομότερο δυνατό.-                                                                                            

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ                                    

K/Α ΘΩΜΑΣ   AΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  

Α. Αποδέκτες προς ενέργεια

 1.      Περιφέρειες Χώρας, Δ/νσεις Κτηνιατρικής

 2.      Περιφερειακές Ενότητες Χώρας, Δ/νσεις Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής,

         Τμήματα Κτηνιατρικής

 

3.      ΕΦΕΤ, Κηφισίας     Αθήνα

 

Β. Αποδέκτες προς κοινοποίηση

      1. Γραφείο Υπουργού Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων

      2. Γραφείο Αναπλ. Υπουργού Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων

      3. Γραφείο Γ.Γ Α.Π & Δ.Σχέσεων

      4. Γραφείο Γ.Γ ΥΠΑΑΤ

  5. Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων

         Αγίας Σοφίας 21,   154 51, Ν. Ψυχικό

  6. ΣΕΒΕΚ -ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜ.ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ

       ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 15Α ΤΚ 10557 AΘΗΝΑ 
  7. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αλλαντικών

       Ξενοφώντος 15Α Αθήνα Τ.Κ. 10557

  8. Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών

      Μαρίνου Αντύπα 86-88 Ηλιούπολη, 16346

  9. Σύνδεσμος Ελλ. Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων

      Αγίας Σοφίας 21, Ν. Ψυχικό, 15451

 

Image
Μείνετε Ενημερωμένοι

Το Ελληνο Ρωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο στοχεύει στην συνεχή προώθηση των αμοιβαίων οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ρωσικής Ομοσπονδίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

κα Σοφία Ηλιάδη τηλ. 210 69 81 127, e-mail. secretary@hrcc.gr
κ. Κωνσταντίνος Πορτοκάλης τηλ. 2310 556 989 κιν. 6979-267127 e-mail.info@hrcc.gr