Λίγο περισσότερα από $200 έμειναν στο θησαυροφυλάκιο της Ζιμπάμπουε

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Ζιμπάμπουε αυτή τη στιγμή υπολογίζονται σε μόλις 217 δολάρια ΗΠΑ.

Read more http://greek.ruvr.ru/2013_01_29/102894713/