Η εκπαίδευση των σκύλων με τη βοήθεια της τομογραφίας

Οι Αμερικανοί στρατιωτικοί σχεδιάζουν να εγκαταλείψουν τις κλασικές μεθόδους εκπαίδευσης των υπηρεσιακών σκύλων και ασχολούνται με την εφεύρεση μεθόδων επιλογής των πιο ικανών κουταβιών με βάση την τομογραφική εικόνα του εγκεφάλου.

Read more http://greek.ruvr.ru/2013_01_30/102964246/