ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Προφίλ

Το Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1995, με την πρωτοβουλία Ελλήνων και Ρώσων επιχειρηματιών και λειτουργεί ως ανεξάρτητο σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό καθεστώς ιδιωτικού δικαίου.

Με κύριους υποστηρικτές τα μέλη του Επιμελητηρίου, δυναμικές επιχειρήσεις στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας και με γνώμονα τα πλαίσια των ενδιαφερόντων τους, στοχεύει στην συνεχή προώθηση των αμοιβαίων οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ρωσικής Ομοσπονδίας, προσφέροντας πρακτικά εργαλεία για την τόνωση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των μελών του ΕΡΕΕ.

Το ΕΡΕΕ αριθμεί γύρω στα 300 μέλη, τόσο επιχειρήσεις, φορείς, επιχειρηματικές οργανώσεις όσο και  ιδιώτες από τη Ρωσία και την Ελλάδα, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.
Image

Τρόπος Λειτουργίας

Πώς λειτουργεί το ΕΡΕΕ:

Το Επιμελητήριο, σύμφωνα με το καταστατικό του, διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από Έλληνες και Ρώσους υπηκόους υψηλόβαθμους εκπροσώπους Ελληνικών και Ρωσικών εταιριών. Ο Πρόεδρος, οι δύο Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας ολοκληρώνουν την σύνθεση του Συμβουλίου που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών του ανά τριετία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου συνεδριάζει σε τακτική βάση περίπου μια φορά τον μήνα

Κυριότεροι σκοποί και στόχοι του επιμελητηρίου είναι:

Η συμβολή στην ανάπτυξη των Ελληνορωσικών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων και η συμβολή στην ανάπτυξη των πωλήσεων και της κερδοφορίας των μελών του ΕΡΕΕ μέσα από τη διοργάνωση εμπορικών εκθέσεων,επιχειρηματικών αποστολών, προωθητικών ενεργειών για τα προϊόντα των επιχειρήσεων-μελών του ΕΡΕΕ,events επιχειρηματικοτητας, συνεδρίων, σεμιναρίων, και άλλων ενημερωτικών εκδηλώσεων.

Υπηρεσίες του ΕΡΕΕ

01

Events

Διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών, εμπορικών εκθέσεων, επιχειρηματικών αποστολών, προωθητικών ενεργειών για τα προϊόντα των επιχειρήσεων-μελών του ΕΡΕΕ, event's επιχειρηματικότητας κλπ.
02

Outreach

Διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων ενημερωτικών εκδηλώσεων με υποστήριξη της συμμετοχής σε αυτές των ελληνικών και ρωσικών επιχειρήσεων
03

B2B

Διοργάνωση μεμονωμένων επιχειρηματικών αποστολών με στοχευμένο πρόγραμμα
04

Support

Υποστήριξη των συμφερόντων των μελών του ΕΡΕΕ ενώπιον των Ελληνικών και Ρωσικών κυβερνητικών υπηρεσιών ή άλλων οργανισμών των δύο χωρών
05

Info

Πληροφορίες σχετικά με τη φερεγγυότητα εταιρειών Ελλάδας - Ρωσίας
06

Translate

Μεταφράσεις - Διερμηνείες
07

ADV

Διαφήμιση
08

Promo

Προώθηση διαφημιστικού υλικού σε συνεργαζόμενους φορείς σε Ελλάδα και Ρωσία
09

&CO

Σύνταξη καταλόγων δυνητικών συνεργατών σε Ελλάδα – Ρωσία
01

EDU

Πρόσβαση σε κλαδικές μελέτες
Image
Μείνετε Ενημερωμένοι

Το Ελληνο Ρωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο στοχεύει στην συνεχή προώθηση των αμοιβαίων οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ρωσικής Ομοσπονδίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

κα Σοφία Ηλιάδη τηλ. 210 69 81 127, e-mail. secretary@hrcc.gr
κ. Κωνσταντίνος Πορτοκάλης τηλ. 2310 556 989 κιν. 6979-267127 e-mail.info@hrcc.gr